De Bevelanden

Rode Kruis De Bevelanden

Binnen het Rode Kruis De Bevelanden zetten ruim 80 vrijwilligers zich belangeloos in met diverse activiteiten voor mensen in de regio. EHBO-cursussen, Evenementenhulp, Jeugd-EHBO, School-EHBO en zelfredzaamheidsactiviteiten zijn enkele voorbeelden daarvan.

Heb jij interesse in vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis? Meld je aan en word ook vrijwilliger!

EHBO-cursussen

Rode Kruis De Bevelanden is een van de grootste aanbieders van EHBO-cursussen binnen Zeeland. Enthousiaste, gediplomeerde en gespecialiseerde instructeurs leren je op de juiste manier eerste hulp te verlenen. Onze instructeurs hechten er veel waarde aan dat dit gebeurt in een prettige, veilige en informele sfeer. Door de kleine groepen is er ruimte voor persoonlijke verhalen en interesses en ontstaat er openheid om fouten te mogen maken en alle vragen te kunnen stellen.

Er wordt gebruik gemaakt van moderne lesmaterialen. Zo hebben we bijvoorbeeld moderne reanimatiepoppen (volwassen en babypop), die zijn aan te sluiten op een computer zodat je goed gecoacht kan worden in je reanimatietechniek.

Onze herhalingslessen zijn zo opgebouwd dat we niet alleen herhalen, maar ook je kennis verdiepen en verbreden.

Onderstaand treft je een overzicht van de (herhalings)cursussen zoals deze momenteel zijn ingepland.

Aanmelden voor de cursussen kan via dit formulier of rechtstreeks in de Rode Kruis Webshop. Aanmelden voor een cursus met een online e-learningmodule kan alleen via de Rode Kruis Webshop. Zoek de cursus op in de webshop door te zoeken op cursussen in de gemeentes Borsele, Kapelle, Goes of Noord-Beveland.

Zijn er momenteel geen of niet de gewenste (herhalings)cursussen ingepland? Of wil je met een ‘eigen’ groep een (herhalings)cursus volgen of heb je speciale wensen? We zijn altijd bereid om mee te denken en willen maatwerk bieden dat aansluit op jouw wensen. Neem dan contact op via dit formulier.

Evenementenhulp

Binnen het Rode Kruis De Bevelanden hebben we een actief team van vrijwillige evenementenhulpverleners. Deze hulpverleners kunt u vinden bij diverse (sport)activiteiten, herdenkingen en andere evenementen zoals jaarmarkten en festivals, zowel in en (ver) buiten ons hulpverleningsgebied.

Wat de dienstverlening van het Rode Kruis uniek en specialistisch maakt is dat onze hulpverleners niet alleen over een diploma Basis Eerste Hulp beschikken, maar ook worden opgeleid als Evenementenhulpverlener (Evenementen Eerste Hulp). Dat betekent dat onze hulpverleners meer kennis en vaardigheden bezitten om hulp te verlenen bij specifieke slachtoffers en situaties die zich op een evenement voor kunnen doen. Van sportwedstrijd tot concert, van antiekmarkt tot vliegshow: het Rode Kruis levert maatwerk!

Evenementenhulp - Rode Kruis afdeling Kapelle

Ben je organisator van een evenement?! Klik dan hier voor meer informatie.

Op zoek naar een vrijwilligersfunctie en is je interesse gewekt?! Klik dan hier voor meer informatie.

Jeugd-EHBO

Voor de jongeren in de doelgroep 12 t/m 16 jaar verzorgd het Rode Kruis De Bevelanden Jeugd-EHBO. Gedurende het schooljaar organiseren wij tweewekelijkse bijeenkomsten, begeleid door ervaren EHBO-ers en bevoegde instructeurs. De activiteiten vallen binnen de 4 categorieën: Les (theorie en vaardigheden), Examen (competentietoetsen), Stage, Recreatie en spel (Oefeningen met bijv. Communicatie, Lotusslachtoffer, maar bijvoorbeeld ook excursies).

Jeugd-EHBO - Rode Kruis afdeling Kapelle

Val jij binnen deze doelgroep en is je interesse gewekt?! Klik dan hier voor meer informatie.

Voor algemene informatie omtrent deze activiteit kunt u contact opnemen met onze coördinator Jeugd-EHBO: Jacqueline Schouten via jongeren.bevelanden@rodekruis.nl

School-EHBO

Het Rode Kruis De Bevelanden verzorgt voor diverse basisscholen binnen ons hulpverleningsgebied EHBO-lessen aan groep 7/8 welke worden verzorgd door onze school-EHBO-trainers. De kinderen krijgen in ongeveer 13 à 16 lessen kennis en vaardigheden aangeleerd. Bij het praktijkdeel vragen we afhankelijk van het aantal leerlingen ouders om te helpen bij het werken in de groepjes. Aan het eind van de cursus is er een les met iemand van de lotusgroep. De les hierna is het examen. Dit examen wordt afgenomen door vrijwilligers die op een andere school les geven en zo mogelijk ook kader instructeurs.

School-EHBO - Rode Kruis afdeling Kapelle

Collecte

Rode Kruis De Bevelanden is een vrijwilligersorganisatie actief op het gebied van Noodhulp, Evenementenhulp, voorlichting en (school-)EHBO. Omwille van het nastreven van zelfredzaamheid en hulpbereidheid en het nastreven/verbeteren/verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening, zijn we binnen het Rode Kruis De Bevelanden voor een deel afhankelijk van steun uit de samenleving. Dankzij donaties kunnen onze vrijwilligers zich belangeloos inzetten om deze doelen te kunnen verwezenlijken.
Gelukkig mogen we elk jaar weer beroep doen op onze collecte-coördinatoren en onze collectanten.

Rode Kruis - Collecte

Deze vrijwilligers halen geld op voor de lokale activiteiten van het Rode Kruis De Bevelanden. Juist in deze tijd wordt pijnlijk duidelijk hóe nodig ons werk is. Daarom zetten we samen onze schouders eronder en gaan weer aan de slag met de voorbereidingen voor de komende collecte. Daar hebben we jouw hulp hard bij nodig! Doe je ook mee?

Wil je ook collectant worden?! Klik dan hier voor meer informatie.

Wil je een (eenmalige) donatie doen?! Klik dan hier voor meer informatie.

Het Rode Kruis staat bij het CBF geregistreerd onder de Erkende Goede Doelen in Nederland en staat bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI.

Coördinatoren

Binnen het Rode Kruis De Bevelanden worden de taken uitgevoerd door verschillende coördinatoren.

De Algemeen Coördinator binnen hulpverleningsgebied De Bevelanden is:

Gilliam de Nijs - Rode Kruis De Bevelanden
Gilliam de Nijs Contactgegevens:
Algemeen: bevelanden@rodekruis.nl
Direct: gdenijs@rodekruis.nl
Telefoon: 0629165425

Gelet op het takenpakket van de Algemeen Coördinator treden binnen het Rode Kruis De Bevelanden de Algemeen Coördinatoren tevens op als vrijwilligersmanager.

Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met (een van) de coördinatoren.

Sponsoren

De kernactiviteiten van Rode Kruis De Bevelanden worden naast onze vrijwilligers mede mogelijk gemaakt door de navolgende sponsoren:

Rode Kruis De Bevelanden
Rode Kruis De Bevelanden
Rode Kruis De Bevelanden
Volg Rode Kruis De Bevelanden op social media!
Media galerij van Rode Kruis De Bevelanden
Vrijwilliger worden?
Kom in contact