Contact Studentendesk Wageningen

De donateursadministratie vindt plaats op het Verenigingskantoor van het Rode Kruis
Postbus 28120
2502 KC Den Haag
T: 070 – 4455678
E: contactcenter@redcross.nl
I : www.rodekruis.nl

Contactformulier Studentendesk

Contact

Studentendesk Wageningen

studentendesk
wageningen@rodekruis.nl