Dit doen we

Onze hulp in Alkmaar

De waarde van vrijwilligers voor het Rode Kruis is groot. Onze activiteiten zouden niet mogelijk zijn zonder de inzet van de vrijwilligers. Het is fijn dat mensen bereid zijn kostbare tijd op te offeren om een verschil te maken voor andermans leven. Onze werkwijze? We bekijken voortdurend waar onze hulp het hardst nodig is, overleggen met hulpvragers en bieden concrete oplossingen aan. Waar het kan helpen wij!

EVENEMENTENHULP

Onze vrijwilligers hebben in 2017 EHBO-ondersteuning verleend bij in totaal 232 inzetten, waarvan 60 als grote inzetten zijn te kwalificeren en veel inzetten meerdaagse evenementen betroffen.

Om een paar te noemen, alle wedstrijden van AZ in Alkmaar, de jaarlijkse kermis, alle evenementen rondom Alkmaars Ontzet, de Lindengrachtconcerten, de Kaeskoppenstad, vijfde Fjoertoer van Egmond, elfde Plus Wandelvierdaagse, Foodtruckfestival Alkmaar Smult, en GP Sprint (wielerwedstrijden) Sportpaleis.

Tenslotte is onder meer bijstand verleend bij vele kleinere evenementen ten behoeve van verschillende hartpatiëntenverenigingen.

De afdeling Alkmaar heeft haar diensten kunnen uitbreiden door het operabel worden van ons Bike-team.

Verder heeft de verbetering van onze dienstverlening altijd onze aandacht; de inrichting van onze diensten is in kaart gebracht, wordt volgens plan uitgevoerd en voortdurend geëvalueerd.

ZELFREDZAAMHEID

Ook 2017 heeft in het teken gestaan van oriënteren, informeren en verbinden.

Met niet aflatende ijver hebben onze vrijwilligers het veld bewerkt en het Rode Kruis op de kaart gezet. De voorlopige conclusie moet zijn dat de focus moet komen te liggen op het onderdeel “Rode Kruis aan huis”. Er zijn rond de 50 presentaties geweest- de laatste tijd ondersteund met banners – bij wijk- en buurtcentra om activiteiten van het Rode Kruis aan huis te ontplooien door middel van presentaties en promoten van EHBO-cursussen.

De afdeling heeft in 2016 samenwerking gezocht tussen de Veiligheidsregio, Brandweer en GGD om te komen tot programma’s ten behoeve van het voorkomen van vallen en branden; het district was zo positief over dit initiatief dat zij een projectgroep “Vallen en branden voorkomen” bestaande uit vertegenwoordigers van genoemde organisaties heeft opgezet gericht op heel Noord-Holland. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een op 13 februari 2018 gestart initiatief om branden en valongelukken te voorkomen. Een speciale website is hiervoor opgezet www.nietvallenstikken.nl. Onderdeel van de actie is de Makkelijke Home Make Over: een website waar je interieurinspiratie kunt opdoen om je huis veiliger te maken http://www.mijnhuisisveilig.nl. Het Rode Kruis is prominent op deze site aanwezig met een presentatie die door onze afdeling is verzorgd.

Voor 2018 verwachten wij een uitbreiding van onze activiteiten nu zelfredzaamheid steeds meer aandacht krijgt.

EHBO-CURSUSSEN

Om de kwaliteit van onze vrijwilligers te waarborgen zijn in 2017 de cursussen, die de afdeling voor haar eigen vrijwilligers verzorgt efficiënter .

Wilt u EHBO ondersteuning bij uw evenement?