Gennep e.o.

Rode Kruis Gennep e.o.

Het Nationale Rode Kruis bestaat ruim 150 jaar. De afdeling Gennep “doet het” al ruim 70 jaar. Direct na afloop van de tweede wereldoorlog in 1945 werd door de toenmalige burgemeester van Gennep (de heer Jan van Banning) het Rode Kruis in onze gemeente opgericht. De afdeling was primair bedoeld om de verdeling van de hulpgoederen die we kregen in goede banen te leiden. Deze taak is in de loop der jaren uitgegroeid tot een organisatie die volwaardige (eerste) hulpverlening levert; niet alleen bij ongelukken, maar ook preventief.

Tot 2017 had de afdeling Gennep een eigen bestuur; we regelden alles zelf. Onze activiteiten vonden ook vooral plaats in Gennep en directe omgeving. Maar de tijd schrijdt voort, de communicatiemogelijkheden zijn sterk verbeterd (en erg snel geworden) en door samen te werken met andere afdelingen, kunnen we een veel groter gebied bedienen. En ook efficiency speelt natuurlijk een rol. Deze ontwikkelingen noopten wel tot een aangepaste organisatie en aansturing.

Momenteel kent de afdeling Gennep (evenals de andere afdelingen binnen ons district) geen eigen bestuur meer. Er wordt eigenlijk ook niet meer gesproken over afdelingen maar over locaties. De centrale aansturing gebeurt nu vanuit het district Noord- en Midden-Limburg. Maar natuurlijk wel in nauw overleg met de locatiemanagers en -coördinatoren.

in 2020 is de locatie Gennep gefuseerd met de locatie Bergen tot de locatie ‘Maasduinen’

Coördinatorenteam Maasduinen

Locatie  manager
Hans Hegeman (hhegeman@rodekruis.nl)

Vrijwilligersmanagement
Barbara Hoenselaar (bhoenselaar@rodekruis.nl )

Opleidingen
Henk Driessen (hdriessen@rodekruis.nl)

Collecte
Hans Hegeman (hhegeman@rodekruis.nl)

Evenementenhulpverlening
Niels Thijssen (evenementenhulp.maasduinen@rodekruis.nl)

Communicatie
Vacant

Hulp bij uw evenement

Vragen?

Vrijwilliger worden?

Contactgegevens

Secretariaat:
Rijksvluchthaven 24, 6598 BM  Heijen (gem. Gennep).
Telefoon: 06-14227273 (Barbara Hoenselaar)
E-mail: info.maasduinen@rodekruis.nl
Twitter: @RKgennep
Facebook: https://www.facebook.com/RodeKruisMaasduinen/

Leslokaal
Buurthuis Van Ons, 1e etage.
Norbertplein 3, 6591 XA  Gennep.
Telefoon (tijdens lessen): 06-1375060