Wassenaar

Rode Kruis, afdeling Wassenaar

Het Rode Kruis is een symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. Of het nu slachtoffers zijn van een aardbeving in een ver land of mensen die het moeilijk hebben in Nederland, dus ook in ons eigen dorp Wassenaar: het Rode Kruis helpt onvoorwaardelijk. Zonder mensen uit te sluiten, als neutrale en onafhankelijke organisatie.

Voor de activiteiten in Nederland zijn 30.000 vrijwilligers verantwoordelijk. Wassenaar telt ongeveer 60 Rode Kruis vrijwilligers. Zij verrichten o.a. EHBO diensten bij evenementen of verzorgen vervoer en begeleiding aan hulpbehoevenden bij bezoek aan ziekenhuis en/of arts. Waar het kan helpen we. Het Rode Kruis helpt onvoorwaardelijk, zonder mensen uit te sluiten, als neutrale en onafhankelijke organisatie.

Donaties zijn onze bron van inkomsten. Uiteraard kunt u ons helpen door geld over te maken op bankrekeningnummer: NL44RABO 0153 1852 52 ten name van het Rode Kruis Wassenaar.

Bestuur en medewerkers afdeling Wassenaar

Naam: Ria Topper
Functie: Bestuurslid Algemeen

Naam: Marieke Zonneveld
Functie: Bestuurslid Algemeen

Kom in contact

Telefoon: # 070-5113992 (bereikbaar op dinsdagen tussen 09:00-12:30u)
Mail: info.wassenaar@rodekruis.nl

Rode Kruis Afdeling Wassenaar
Kerkstraat 75
2242 HE Wassenaar

Vrijwilliger worden?