Voorzitter (vrijwillig, gemiddeld 6 uur per week, voor de duur van 4 jaar)

Voorzitter (vrijwillig, gemiddeld 6 uur per week, voor de duur van 4 jaar)

Geplaatst op: 13 oktober 2021

Locatie: Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland
Tijd: 4 jaar
Type: Vrijwilligerswerk; Bestuursfunctie

Solliciteer nu

Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend. 

In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het adresseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op haar auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid. 

In Nederland verlenen we samen met meer dan vijftienduizend vrijwilligers: Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs) , Burgerhulp en helpen we mensen met het voorbereiden op en voorkomen van noodsituaties. Ook internationaal maken wij mensen in nood weerbaarder door het bieden van humanitaire hulp. 

Het Rode Kruis in Nederland kent 23 districten (regio’s) waarbij het districtsbestuur de rol heeft toezicht te houden op de uitvoering van de hulpverlening en sparringpartner is voor de districtsmanager. 

Om het bestuur in het district Noord- en Oost Gelderland compleet te maken zijn we op zoek naar een:  

Voorzitter 

(gemiddeld 6 uur per week, voor de duur van 4 jaar) 

 

Wat houdt de vrijwilligersfunctie districtsvoorzitter in? 

Als districtsvoorzitter van district Noord- en Oost Gelderland behoren de volgende taken tot jouw werkpakket: 

 • Je geeft richting en sturing aan het districtsbestuur en draagt zorg voor de verdeling van de aandachtsgebieden binnen het districtsbestuur. 
 • Je bent het eerste aanspreekpunt (en tevens sparringpartner) voor de districtsmanager en adviseert waar nodig.  
 • Je zit de vergadering van het districtsbestuur voor.  
 • Je signaleert kansen, mogelijkheden, maar ook knelpunten, klachten of behoefte aan extra ondersteuning en handelt op basis van verkregen bevoegdheden.  
 • Je representeert extern het district en in samenspraak met de districtsmanager ben je verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van interne en externe contacten. 
 • Je bent de spreekbuis van het district voor bestuurlijke gremia. De input hiervoor haal je op bij je mede-bestuursleden.  

Als toekomstig voorzitter beschik jij over de volgende competenties:  

 • Je hebt bestuurlijke ervaring 
 • Je bent een echte netwerker
 • Je bent iemand die mensen van verschillende niveaus kan verbinden en weet draagvlak te creëren als dat nodig is.
 • Je bent communicatief sterk, verbindend en enthousiasmerend 
 • Je weet goed om te gaan met tegengestelde belangen 
 • Je bent koersvast en kan je vinden in de strategie van de landelijke organisatie. 
 • Je weet de juiste afstand tot de beroepsorganisatie te behouden zonder afstandelijk te zijn. 

Functie-eisen 

 • HBO/WO werk-, en denkniveau  
 • Minimaal 5-10 jaren werkervaring binnen een (non-profit) organisatie  
 • Bestuurlijke- en leidinggevende ervaring; 
 • Affiniteit met en begrip van vrijwilligerswerk; 
 • Ervaring met en kennis van beleidsvorming en strategische processen binnen complexe organisaties; 
 • Beschikt over een relevant netwerk binnen de overheid en gezondheidszorg in de regio Noord- en Oost Gelderland 

Wat is de rol van het districtsbestuur bij het Rode Kruis?  

Een districtsbestuur is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig zijn. Het districtsbestuur bestaat uit tenminste drie personen. Binnen het district werken beroepskrachten onder leiding van een districtsmanager die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de hulpverlening.  

 

Meer informatie?
Wil je meer informatie? Neem contact op met districtsmanager Marja de Reus, mdereus@redcross.nl of 06 – 12828032.

Heb je nog vragen of wil je direct reageren? 

Word je enthousiast van bovenstaande informatie en heb je interesse in de functie van districtsvoorzitter in district Noord- en Oost Gelderland? En ben je woonachtig in het district of heb je een groot netwerk binnen het district? Dan ontvangen we graag je motivatie op max 1. A4 en je cv gericht aan de Districtsmanager Marja de Reus, mdereus@redcross.nl. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure. Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij de Districtsmanager, tel 06-12828032  

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl 

Solliciteer nu

Samen maken we een verschil