Afdeling Barneveld

Rode Kruis Barneveld

Na het 150-jarig jubileum van het landelijke Rode Kruis in 2017, was de afdeling Barneveld in 2020 aan de beurt. Al 150 jaar staan tientallen vrijwilligers klaar om te helpen.

Op 19 juli 1867 was de oprichting van het Nederlandse Rode Kruis een feit. Koning Willem III tekende in Apeldoorn het Koninklijk Besluit tot oprichting van eene Nederlandsche vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, hetzij Nederland er al dan niet in betrokken is’; het Nederlandse Rode Kruis. Vier jaar daarvoor was het Internationale Rode Kruis opgericht door de Zwitserse bankier Henry Dunant. In 1859 was hij getuige van een veldslag bij het Italiaanse plaatsje Solferino waar 40.000 slachtoffers op het slagveld achterbleven zonder medische hulp. Dunant kon dit niet aanzien en richtte met deze herinnering in het achterhoofd het Internationale Rode Kruis op.

In 1870 werd het Rode Kruis in Barneveld opgericht. De vrijwilligers van afdeling Barneveld hebben in die 150 jaar vele honderden mensen in nood kunnen helpen. Tijdens de treinkaping in 1977 bij het dorp De Punt verleende het Rode Kruis hulp aan gegijzelden. De hulporganisatie zorgde voor voedsel voor de inzittenden die twintig dagen werden gegijzeld. Maar ook bij de aanslag in Apeldoorn heeft afdeling Barneveld een steentje bijgedragen.

Bestuur van Rode Kruis afdeling Barneveld

Henk van Leeuwen voorzitter 06-41783307
Jannette Maarschalkerweerd secretaris 06-40338972
Ben van de Vliert penningmeester 06-51435528
Jos Giesbers communicatie / PR 0342-430533
Henk van Noort algemeen 0342-416273
Marry van Nijhuis – Lozekoot noodhulp 0342-474352 en 06-17828151

Contact

Wij zijn niet telefonisch bereikbaar.

Contactformulier

Nijkerkerweg 119
LA Barneveld

Vrijwilliger worden?