Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp wereldwijd Opsporing van familie Doorverwijzen naar het Rode Kruis

Doorverwijzen naar het Rode Kruis

 Download onze brochure:

 

U kunt cliënten doorverwijzen naar het Rode Kruis voor ondersteuning bij opsporing en contactherstel met familieleden of voor het opvragen van persoonlijke documenten. Hieronder vindt u meer informatie over wat wij kunnen betekenen. 

 1. Opsporing en contactherstel
  Het herstellen van contact tussen familieleden is een belangrijke taak van het Rode Kruis. Rode Kruis en Rode Halve Maan verenigingen sporen jaarlijks vele mensen op en overhandigen duizenden Rode Kruis berichten aan familieleden die elkaar zijn kwijt geraakt tijdens een ramp, oorlog, conflict, migratie of door een andere humanitaire noodsituatie. 
 2. Opvragen van persoonlijke documenten
  Het Rode Kruis kan in sommige landen persoonlijke documenten, zoals zoekgeraakte geboorte -en huwelijksakten, mogelijk opvragen en/of doorsturen. Dit hangt af van de lokale mogelijkheden in het land waar gezocht moet worden.
 3. Detentieverklaringen
  Wanneer iemand tijdens (krijgs-)gevangenschap is bezocht door een medewerker van het internationale Comité Rode Kruis (ICRC), dan kunnen wij mogelijk een detentieverklaring opvragen.
 4. Detentiebezoeken
  Tracingvrijwilligers van het Rode Kruis kunnen ook detentiecentra bezoeken om een verzoek voor opsporing en contactherstel te bespreken. 

 

Criteria

Ons mandaat voor opsporing en contactherstel houdt uitsluitend verband met de wens van de hulpvrager het contact met zijn familie te herstellen. Wij doen dit met toestemming van zowel de zoeker als de gezochte persoon. Het Rode Kruis kan een tracingverzoek in behandeling nemen als dit voldoet aan de volgende criteria:

 • De hulpvrager verblijft in Nederland. Verblijft uw cliënt niet in Nederland? Dan kan hij contact opnemen met het Rode Kruis of de Rode Halve Maan in het land waar hij verblijft via de internationale website: www.familylinks.icrc.org
 • De hulpvrager is het contact met familie kwijtgeraakt door een ramp, oorlog, conflict, migratie of door een andere humanitaire noodsituatie
 • De hulpvrager heeft als doel om het contact met zijn familie te herstellen
 • De hulpvrager zoekt niet om een juridische of financiële reden contact met zijn of haar familie.
 • Of wij kunnen helpen, hangt daarnaast af van de mogelijkheden in het betreffende land. 

 

Hoe wij werken

 • Sinds 1992 werkt het Nederlandse Rode Kruis met tracingvrijwilligers, verspreid over heel het land. Deze vrijwilligers helpen hulpvragers met het indienen van een verzoek voor opsporing of contactherstel met familieleden of het opvragen van documenten.
 • Onze hulpverlening is kosteloos.
 • Het internationale Rode Kruis helpt neutraal en onpartijdig. De neutraliteit van het Rode Kruis betekent onder meer dat wij geen standpunt innemen in politieke situaties en juridische procedures.
 • Het Rode Kruis werkt onafhankelijk van de overheid en andere organisaties. Wij verstrekken geen persoonlijke informatie aan de overheid of anderen. Onze gesprekken met hulpvragers zijn vertrouwelijk. 
 • Meer informate over onze uitgangspunten vindt u hier.

 

Promotiemateriaal verspreiden

Wij stellen het zeer op prijs als u potentiële hulpvragers informeert over onze tracingactiviteiten. U kunt meertalige posters en brochures in hard copy bestellen via tracing@redcross.nl.  
De brochure bevat informatie in 7 talen: Nederlands, Engels, Frans, Arabisch, Dari, Somalisch en Russisch.