Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp wereldwijd Noodhulp conflictgebieden Conflict Syrië Veelgestelde vragen over 5 jaar conflict Syrie

Veelgestelde vragen over 5 jaar conflict Syrie

De situatie in Syrië is nijpend. In Oost-Aleppo staat er geen ziekenhuis meer overeind en al ontelbaar veel mensen hebben noodgedwongen hun huis verlaten. Er is een dringend tekort aan medische hulp. Om een completer beeld te geven van het slepende conflict en van onze hulpverlening, hebben we hieronder de meest gestelde vragen over Syrië​ gebundeld en beantwoord.​

Artikel delen?

foto-syrie.jpg

Beeld: Rode Kruis

Q: Wanneer begon het conflict in Syrië?​

Het conflict in Syrië begon in maart 2011 en duurt dus nu al 5 jaar.

Q: Hoeveel mensen in Syrië hebben hulp nodig?
A: Zo’n 13,5 miljoen mensen, meer dan de helft van de bevolking (22 miljoen), heeft humanitaire hulp nodig. Daarvan kunnen naar schatting 4,5 miljoen mensen niet of moeilijk bereikt worden, terwijl zij acuut hulp nodig hebben. Hulpverlening is buitengewoon moeilijk door het gebrek aan toegang en voldoende middelen. Het is bovendien erg gevaarlijk doordat medische faciliteiten, voertuigen of voertuigen of teams vaak niet gerespecteerd worden. BRON: UNOCHA/UNHCR
 
Q: Zijn alle mensen inmiddels uit Syrië gevlucht naar andere landen? 
A: Recente cijfers melden dat maar liefst 6,6 miljoen mensen ontheemd zijn binnen Syrie; velen van hen zijn in de afgelopen 5 jaar niet 1 maar meerdere keren gevlucht naar een andere locatie om zichzelf en hun gezin in veiligheid te brengen. BRON: UNOCHA

Q: Hoeveel mensen hebben Syrië ontvlucht?
A: Volgens UNOCHA hebben 4,6 miljoen Syriers het land verlaten, op de vlucht voro het geweld.

Q: Hoeveel doden zijn er gevallen in die 5 jaar?
A: Inmiddels hebben een kwart miljoen mensen het leven verloren aan het conflict. BRON: UNOCHA

Q: Wat doet het Rode Kruis precies in Syrië? 
A: Het Rode Kruis heeft afgelopen jaren miljoenen Syriërs in het hele land geholpen met schoon drinkwater, voedsel, dekens en medische hulp. Ruim 11.000 vrijwilligers van de Syrische Rode Halvemaanvereniging georganiseerd in 14 branches (met 96 sub-branches), werken met man en macht vanuit verschillende locaties in het hele land om mensen in nood terzijde te staan. De centrale coördinatie van internationale hulp gebeurt in Damascus, waar het hoofdkantoor is gezeteld. Ook vanuit Damascus gaan elke week en soms dagelijks konvooien met hulpgoederen naar alle delen van het land. 

Q: Is toegang voor de hulpverlening in Syrië niet belangrijker dan het geven van geld? 
A: Hulpverlenen in Syrië is ingewikkeld en niet in de laatste plaats gevaarlijk. Om hulp te kunnen verlenen is veilige toegang erg belangrijk. Het Rode Kruis onderhandelt daarom met de verschillende partijen om deze toegang te kunnen krijgen. Maar als je toegang krijgt kun je niet met lege handen aankomen; er is ook een groot gebrek aan hulpgoederen, en dus ook een hele grote vraag voor geld.

Q: Sinds wanneer is het Nederlandse Rode Kruis betrokken bij de hulpverlening in Syrië? 
Het Nederlandse Rode Kruis houdt sinds het begin van de onlusten en het geweld in 2011 nauw contact met collega’s van de Syrische Rode Halve Maan en het Internationale Rode Kruis. We hebben in Nederland de afgelopen jaren op verschillende momenten actie gevoerd om geld in te zamelen voor hulp in Syrië, zelf, maar ook als onderdeel van GIRO555 en 3FM Serious Request, vragen regelmatig aandacht voor de situatie in het land en zorgen ervoor dat ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland goed geïnformeerd is over de hulp die we bieden, en de uitdagingen daarbij. We zorgen er daarnaast voor dat de financiële bijdragen van de Nederlandse regering voor hulp in Syrië zorgvuldig en efficiënt besteed worden door onze Internationale en Syrische collega’s. 

Q: Wie zorgt voor de distributie van hulpgoederen in Syrië? 
A: De Syrische overheid heeft de coördinatie van hulp bij rampen in handen van de Syrische Rode Halve Maan gegeven, een rol die de Syrische Rode Halve Maan al vele jaren heeft. Er zijn weinig erkende NGO’s in het land en bijna geen internationale organisaties aanwezig.
 
Q: Ik heb gehoord dat ziekenhuizen en ambulances beschoten worden, klopt dat?
A: Feit is helaas dat hulpverlenen in Syrië ontzettend gevaarlijk is – en hoewel de regels van het humanitair oorlogsrecht voorschrijven dat niet alleen burgers, maar ook medisch personeel, ziekenhuizen en ambulances gerespecteerd moeten worden gebeurt dat lang niet altijd. Dat betreuren wij enorm want hulpverleners zijn er om hulp te verlenen aan mensen in nood en die is in Syrië gigantisch; we roepen daarom alle strijdende partijen met klem op de regels van het humanitair oorlogsrecht na te leven.

Q: Zijn er ook Rode Kruis-hulpverleners omgekomen?
A: Maar liefst 61 hulpverleners van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan kwamen om het leven tijdens hun werk om andere te helpen. Een ongekend groot aantal, een dieptepunt in de geschiedenis van onze organisatie.

Q: Kan het Rode Kruis dan niks doen voor de mensen in Syrië?
A: Het Rode Kruis doet ontzettend veel voor de mensen in Syrië; op dagelijkse schaal verlenen we hulp aan tienduizenden mensen, door het uitdelen van bijvoorbeeld voedsel en dekens, het verlenen van medische hulp en zorgen voor schoon drinkwater. We kunnen veel mensen bereiken – maar ook heel veel niet: naar schatting zo’n 4,5 miljoen mensen zijn moeilijk bereikbaar. We werken er keihard aan om ook hen te bereiken. De lichtpuntjes zijn klein, maar ze zijn er: na lang onderhandelen was het bijvoorbeeld begin februari weer mogelijk om hulp te bieden in lang onbereikbare plaatsen als Madaya, Kefraya en Foua.

Q: Als er hulpverleners omkomen, kan het Rode Kruis hier dan wel werken?
A: De risico’s voor de hulpverleners in situaties zoals in Syrië zijn groot. Dat levert ook een heel moeilijke situatie op: de afweging om mensen in grote nood te helpen tegenover de verantwoordelijkheid voor Rode Kruis vrijwilligers die hun werk in de meest gevaarlijke situaties moeten uitvoeren, ook al is dat  vrijwillig. Elke dag zijn er weer nieuwe risico’s voor degenen die de straat op gaan of zich in de buurt van het geweld begeven. Het Rode Kruis werkt daarom in dit soort geweldssituaties heel hard aan de contacten met iedereen die bij de gevechten betrokken is - dus niet alleen de overheid - om te zorgen dat wij de hulp kunnen verlenen waar het nodig is. Wanneer de situatie te gevaarlijk wordt, is er een mogelijkheid dat het Rode Kruis vraagt om een tijdelijke gevechtspauze, zodat de hulpverleners de tijd hebben om hulpgoederen te brengen en gewonden te evacueren. 

Q: Kan het Rode Kruis in Syrië vragen om een tijdelijke gevechtspauze om de hulpverlening mogelijk te maken?
A: Ja dat kan en daar pleiten we dan ook voortdurend voor bij de verschillende strijdende partijen. Helaas zijn dit soort gevechtspauzes en onderhandelde toegang tot belegerd gebied incidenteel; Uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat er een politieke oplossing voor het conflict komt. Tot die tijd proberen we bij alle betrokkenen duidelijk te maken dat we continue toegang willen krijgen – alleen dan is het mogelijk om iedereen voldoende hulp te bieden, ook gewonden te kunnen verzorgen en evacueren etc. 

Q: Werkt de Syrische Rode Halve Maan voor de Syrische overheid?
A: Nee. Alle Rode Kruis en Rode Halve Maan verengingen (of organisaties) zijn gelijk en werken volgens dezelfde grondbeginselen; onafhankelijkheid, onpartijdigheid en neutraliteit zijn daarbij zeer belangrijk. Om hulpverlening te kunnen organiseren is het wel uitermate belangrijk dat er met alle partijen, en daarbij uiteraard ook de overheid, wordt afgestemd zodat de hulp zonder interventie en in relatieve veiligheid kan worden georganiseerd. 

Q: Is de Syrische Rode Halve Maan de islamitische variant van het Rode Kruis?
A: Nee, dat is onjuist. De Rode Halve Maan en het Rode Kruis emblemen zijn geen religieuze symbolen; Beide emblemen hebben dezelfde betekenis en dezelfde functie. Feitelijk betekent het: “niet schieten”. De Rode Halve Maan en het Rode Kruis hebben daarmee dezelfde beschermende functie voor zieken, gewonden, medisch personeel, medisch vervoer en ziekenhuizen. Dat geldt in vredestijd, maar vooral in  en conflictsituaties is het erg belangrijk dat iedereen weet wat het embleem betekent, en dat ook respecteert.  De Syrische Rode Halve Maan is net zo min islamitisch als het Rode Kruis christelijk zou zijn.

Q: Kan ik nog geld doneren voor hulp in Syrie?
A: Ja zeker, daar zijn we heel blij mee en meer hulp is ontzettend hard nodig.​


Staat jouw vraag er niet tussen? Stel hem via Facebook