Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Het Rode Kruis helpt wereldwijd
Home Hulp wereldwijd

Het Rode Kruis helpt wereldwijd

​Onze hulpverleners en vrijwilligers komen uit de getroffen gemeenschappen. Zij kennen het gebied en de lokale gebruiken. Bij een ramp zijn zij direct ter plekke. Bij een conflict kiezen zij geen partij. Zo gaat de hulp van het Rode Kruis altijd en onvoorwaardelijk uit naar de meest kwetsbare mensen in nood.

Onze hulp wereldwijd

Wij verlenen noodhulp bij rampen en conflicten en zorgen voor familiehereniging.

Noodhulp bij rampen

Onze hulp start met levensreddende activiteiten. Voedsel, water, medische hulp en onderdak. Lees meer

Noodhulp in conflictgebieden

Onze neutraliteit en ons embleem zorgen ervoor dat wij mensen in conflictgebieden kunnen helpen. Lees meer

Opsporing van familie

We herstellen het contact tussen familieleden die elkaar in de chaos zijn kwijtgeraakt.Lees meer

Na de ramp of het conflict helpen wij mensen hun leven weer op te bouwen.

Wederopbouw

We helpen slachtoffers met onderdak en de opbouw van een zelfstandig bestaan. Lees meer

Voorbereiding op rampen

We bereiden mensen voor op een noodsituatie, zodat de gevolgen van een ramp beperkt blijven. Lees meer

Stille rampen

Bij slepende conflicten en terugkerende rampen houden wij de ogen geopend voor menselijk lijden.Lees meer

3FM Serious Request

Al sinds 2004 komt het hele land in actie voor 3FM Serious Request. In de week voor Kerst sluiten drie 3FM-dj’s zich op in het Glazen Huis op een plein ergens in Nederland: om aandacht te vragen voor een stille ramp. Met ieder jaar een miljoenenopbrengst als resultaat.

Humanitair oorlogsrecht

Het humanitair oorlogsrecht en het Rode Kruis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Rode Kruis hielp bij de ontwikkeling van het humanitair oorlogsrecht. En we delen het respect voor de menselijke waardigheid in de meest onmenselijke omstandigheden.

Open data

Wij publiceren informatie over onze internationale projecten als open data. Hiervoor gebruiken wij de International Aid Transparency Initiative (IATI) standaard. Informatie over deze standaard is te vinden op de IATI website: http://iatistandard.org. Lees verder voor Informatie over de projecten en het open data bestand zelf (xml).
Noodhulp

Noodhulp

Stille rampen

Stille rampen

Preventie

Preventie

map goes here