Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp in Nederland Burgerhulp Ready2Help Ready2Help in vraag en antwoord

Ready2Help in vraag en antwoord

​Ready2Help is een netwerk van hulpbereide mensen zoals jij en ik, die klaarstaan om te helpen bij noodsituaties in Nederland. Het is een initiatief van het Nederlandse Rode Kruis. Op deze pagina vind je het antwoord op veel gestelde vragen over  Ready2Help.

vrouw-220x440px.png

1. Wat is Ready2Help en waarom is het opger​icht?
2. Voor welke gevallen is Ready2Help bedoeld en waarom?
3. Wie kan zich a​anmelden en wat doet het Rode Kruis als niet de gewenste mensen reageren, bijvoorbeeld mensen die bewust schade berokkenen of ramptoeristen?
4. Wat heeft Ready2Help tot nu toe al gedaan?
5. Levert het risico's op voor slachtoffers, als zomaar iedereen maar mee komt helpen?
6. Heeft het Rode Kruis contact met politie, het leger en/of andere rampenbestrijdingsorganisaties over Ready2Help?
7. Lopen Ready2Helpers risico's bij de hulpactiviteiten?
8. Waarom een netwerk oprichten en niet pas om hulp vragen op het moment dat het werkelijk ergens nodig is?
9. Onderschatten we de zelfredzaamheid van de maatschappij niet; moet dit wel centraal geregeld worden?
10. Hoeveel mensen in Nederland moeten zich aanmelden voor Ready2Help?
11. Waar kan ik terecht ​als ik een vraag heb die hierboven niet beantwoord wordt?

 

Klik hier voor vragen over jezelf aan- en afmelden bij Ready2Help

Klik hier voor vragen over het oproepen van Ready2Helpers voor hulpacties

Klik hier voor vragen over het in actie komen voor Ready2Help

Overige vragen/meer informatie

Check via de links hierboven of je vraag in een van deze categoriën vermeld staat. Zo niet, stuur dan een e-mail naar Ready2Help@redcross.nl. We streven er naar je dan zo spoedig mogelijk te informeren.  

 

 

 

 

1. Wat is Ready2Help en waarom is het opgericht?
Ready2Help is een burgerhulpnetwerk dat opgericht is op initiatief van het Rode Kruis. Ready2help maakt in noodsituaties spontane hulp van burgers beter mogelijk. Veel mensen willen spontaan helpen als er iets gebeurt in hun omgeving. Ready2Help springt in op deze behoefte en maatschappelijke trend en zorgt ervoor dat deze hulp goed benut wordt, zoals bijvoorbeeld de hulp aan vluchtelingen.

Terug naar boven

 

2. Voor welke gevallen is Ready2Help bedoeld en waarom?
Ready2Help is bedoeld voor noodsituaties in Nederland waar spontane hulp van burgers een aanvullende bijdrage aan de bestaande hulpverlening kan leveren. Veelal beperken de professionele hulpdiensten zich tot meest noodzakelijke hulp en kunnen niet alles doen. Mensen zoals jij en ik kunnen helpen waar de hulp van de overheid stopt, maar het leed voor de getroffenen nog niet geleden is. Bijvoorbeeld bij een (dreigende) overstroming, extreem weer, een verkeersinfarct of zoals bij de onverwachte toestroom van grote aantallen vluchtelingen. Denk aan fysieke hulp (bijvoorbeeld zandzakken vullen, goederen sjouwen), sociale hulp (de opvang van groepen mensen), hulp door middelen beschikbaar te stellen (bijvoorbeeld een slaapplek of vervoersmiddel,) of hulp in de vorm van een vaardigheid (bijvoorbeeld tolken in een specifieke taal, EHBO-vaardigheden, of verpleegkundige kennis).

Terug naar boven

 

3. Wie kan zich aanmelden en wat doet het Rode Kruis als niet de gewenste mensen reageren; bijvoorbeeld mensen die bewust schade berokkenen of ramptoeristen?
Ready2Help is voor iedereen van 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland en in het bezit van een mobiele telefoon en een e-mailadres. Inmiddels hebben al meer dan 36.000 mensen zich opgegeven, zodat ze opgeroepen kunnen worden om te komen helpen als het nodig is. Momenteel vinden er nog dagelijks inzetten plaats in de hulp aan vluchtelingen.
Ready2Helpers gaan nooit alleen op pad, maar worden bij een inzet altijd begeleid door een coördinator van het Rode Kruis. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die hulp verlenen bij dergelijke situaties daar nooit misbruik van maken. Uit de voorbeelden van vergelijkbare initiatieven in de Verenigde Staten, Oostenrijk en Australië zijn ook geen voorbeelden van misbruik gerapporteerd.

Terug naar boven

 

4. Wat heeft Ready2Help tot nu toe al gedaan?
Ready2Help bestaat sinds november 2014. Sindsdien zijn Ready2Helpers diverse keren opgeroepen. Bijvoorbeeld om te helpen satellietbeelden van voor en na de aardbeving in Nepal te analyseren, en ook om extra waakzaam te zijn tijdens de hitte van de zomer van 2015, zowel bij zichzelf als bij anderen. Sinds september 2015 worden Ready2Helpers ingezet voor de hulp aan vluchtelingen in Nederland. Onder meer om te helpen met het innemen en sorteren van spullen in de Welkom Winkels van het Rode Kruis en voor het opruimen, schoonmaken en neerzetten van bedden op opvanglocaties. Kijk hier voor een overzicht van alle inzetten van Ready2Help.

Terug naar boven

 

5. Levert het risico's op voor slachtoffers, als zomaar iedereen maar mee komt helpen?
Nee, de hulp van Ready2Helpers is aanvullend van aard. De professionele hulpverleningsdiensten (zoals ambulances en de Rode Kruis Noodhulpteams) zijn altijd als eerste ter plekke en verantwoordelijk voor geneeskundige hulp. Vergelijkbare initiatieven in de Verenigde Staten, Oostenrijk en Australië hebben aangetoond dat de inzet van burgers als aanvulling op de professionele hulpverlening zeer nuttig is. De Ready2Helpers worden begeleid en ondersteund door getrainde Rode Kruisvrijwilligers.

Terug naar boven

 

6. Heeft het Rode Kruis contact met politie, het leger en/of andere rampenbestrijdingsorganisaties over Ready2Help?
Het initiatief is afgestemd met het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Daarnaast stemt het Rode Kruis de inzetten van Ready2Help af met de professionele hulpdiensten. Assistentie van het leger wordt in Nederland alleen in zéér uitzonderlijke gevallen gevraagd.

Terug naar boven

 

7. Lopen Ready2Helpers risico's bij de hulpactiviteiten?
Ready2Helpers worden niet ingezet als zij mogelijk gevaar lopen of grote risico's moeten nemen. Daarnaast is het zo dat Ready2Helpers niet in de acute fase van een ramp of calamiteit ingezet worden, maar in de fase eraan voorafgaand, of in de fase erna. De kans dat Ready2Helpers geconfronteerd worden met (psychisch) belastende situaties is daardoor erg klein. Mocht dit toch gebeuren, dan is voor hen psychosociale nazorg door het Rode Kruis beschikbaar, zoals dat ook voor andere Rode Kruis-vrijwilligers geregeld is.

Terug naar boven

 

8. Waarom een netwerk oprichten en niet pas om hulp vragen op het moment dat het werkelijk ergens nodig is?
Met een burgerhulpnetwerk zoals Ready2Help kunnen snel grote hoeveelheden mensen op de been gebracht worden om hulp te verlenen. Bij specifieke hulpvragen kunnen Ready2Helpers ook gevraagd worden naar bepaalde vaardigheden (bijvoorbeeld talenkennis, EHBO-vaardigheden of verpleegkundige kennis).

Terug naar boven

 

9. Onderschatten we de zelfredzaamheid van de maatschappij niet; moet dit wel centraal geregeld worden?
Bestaande initiatieven via sociale media laten zien dat het organiseren van spontane burgerhulpacties door een grote landelijke partij zoals het Rode Kruis wenselijk is. Hiermee kunnen snel grote hoeveelheden mensen op de been gebracht worden om hulp te verlenen en zo te zorgen dat de geboden hulp goed benut wordt.

Terug naar boven

 

10. Hoeveel mensen in Nederland moeten zich aanmelden voor Ready2Help?
We zoeken zoveel mogelijk Ready2Helpers, zodat er altijd en overal genoeg mensen met de juiste vaardigheden kunnen worden opgeroepen om te helpen. Niet iedereen is altijd beschikbaar om te helpen, daarom moeten er altijd meer mensen opgeroepen worden dan er daadwerkelijk nodig zijn. 

Terug naar boven

 

11. Waar kan ik terecht als ik een vraag heb die hierboven niet beantwoord wordt?
Check bovenaan deze pagina de links naar andere categorieën vragen. Als je vraag daar ook niet bij staat, stuur dan een e-mail naar Ready2Help@redcross.nl. We streven er naar je dan zo spoedig mogelijk te informeren.

Terug naar boven