Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp in Nederland Burgerhulp Ready2Help Rampoefening

Rampoefening

​Hoe weten we of Ready2Help tijdens een ramp ook echt werkt en dat mensen in actie komen om te helpen bij een noodsituatie? Om dit te weten te komen, organiseerde het Rode Kruis op 14 maart 2015 een grote praktijk- en online rampoefening in Dordrecht.

jongen.jpg

Stel jezelf eens voor… Er trekt een zware storm met hevige regenval over Dordrecht. Het waterpeil loopt op... Gelukkig blijft een groot deel van de stad droog dankzij de dijken, maar in het buitendijkse gebied ontstaat flinke wateroverlast. De bewoners kunnen hulp goed gebruiken. Staan de Ready2Helpers klaar om een paar uur te komen helpen?

Rampoefening

Alle Ready2Helpers die wonen in de omgeving van Dordrecht ontvingen op 11 maart een  oproepbericht voor de praktijkoefening. Er moesten onder meer zandzakken worden gevuld en modder en takken opgeruimd worden, om zo een woonwijk weer bewoonbaar te maken.

Online rampoefening

Tegelijkertijd met de praktijkoefening oefende het Rode Kruis met het signaleren van hulpberichten op social media. Om dit zo realistisch mogelijk te laten verlopen, gingen we op zoek naar twitteraars die ons wilden helpen door een aantal fictieve tweets te versturen alsof ze betrokken zijn bij de ramp​. Dit alles natuurlijk met een bepaalde hashtag, om te voorkomen dat anderen zouden denken dat de twitteraars écht in nood verkeerden. Op basis van een toegestuurd scenario en een toegewezen rol (getroffene, of buurtbewoner) leefden de twitteraars zich in hoe ze tijdens de ramp online zouden reageren. Vervolgens 'bestookten' ze de Rode Kruis hulpverleners via tweets met vragen, opmerkingen, informatie, … over het incident, over de eigen situatie, of over de mensen om wie ze bezorgd waren. Er werden zo'n 2.000 twitterberichten verzonden.

Klik hier voor het foto- en videoverslag van de oefening.

Klik hier voor een verslag van de oefening

 

Tijdens de oefening hebben we ook onderzoek gedaan naar de ervaringen en meningen van de deelnemers over de gang van zaken rondom de oefening.

Klik hier voor de resultaten van het onderzoek.

 

In het fragment hieronder noemt de directeur van het nationaal Cyber Security Centrum de oefening van Ready2Help, tijdens de opening van de conferentieweek over cybersecurtiy in Den Haag: