Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp in Nederland Noodhulp Noodhulp in Nederland

Noodhulp in Nederland

​Het Rode Kruis biedt medische ondersteuning bij rampen zoals een grootschalig ongeluk of een overstroming. Bij calamiteiten of noodsituaties is de zorg voor getroffenen onze prioriteit.

Gelukkig doen zich in Nederland weinig grote ongevallen en rampen voor. Desondanks staan er 1.350 vrijwillige, goedgetrainde hulpverleners van het Rode Kruis klaar om in actie te komen. Dag en nacht, 7 dagen per week.

De zorg voor getroffenen

Het Rode Kruis biedt medische ondersteuning bij rampen zoals een grootschalig ongeluk of een overstroming.  EHBO-kennis kan levens redden als de hulpdiensten nog niet ter plekke zijn. We helpen bij de ontruiming van de rampplek en evacuatie. We verzorgen lichtgewonden en begeleiden slachtoffers naar een veilige plek. We richten ons daarnaast op de weerbaarheid van mensen. En we stimuleren kwestbare groepen om zelf een netwerk op te bouwen van mensen op wie ze kunnen terugvallen in tijden van nood. Bij calamiteiten of noodsituaties heeft de zorg voor getroffenen onze prioriteit.

Noodhulpteams

Vanaf januari 2016 verlenen de Noodhulpteams van het Rode Kruis hulp aan lichtgewonden tijdens grote rampen of calamiteiten. Bijna 1.000 vrijwilligers zijn de speciaal opgeleid en getraind voor deze rol. De noodhulpteams zijn onderdeel van Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB), dat vanaf 4 januari 2016 landelijk is ingevoerd.

Burgerhulp

Bij grote ongevallen en rampen zijn omstanders of omwonenden meestal als eerste ter plaatse om medeburgers te helpen. Voordat professionele hulpverleners arriveren zijn zij degenen die het verschil kunnen maken voor getroffenen. Het Rode Kruis stimuleert en ondersteunt deze burgerhulp, bijvoorbeeld met de EHBO-app, het burgerhulpnetwerk Ready2Help en de website Ikbenveilig.nl.

Bevolkingszorg

De hulp die het Rode Kruis biedt aan getroffenen bij rampen en calamiteiten noemen we Bevolkingszorg. Met deze dienstverlening ondersteunen we Nederlandse gemeenten en veiligheidsregio's die in deze situaties als eerste verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hun inwoners.

EHBO

Snelle hulpverlening staat of valt met goede EHBO-kennis. Met cursussen op maat en onze EHBO-app willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen weten hoe ze een ander kunnen helpen in een noodsituatie. Immers, iedereen is erbij gebaat dat zoveel mogelijk mensen anderen kunnen helpen bij ongevallen.

Evenementenhulp

Onze vrijwilligers staan klaar om hulp te verlenen op kleine en grote evenementen zoals de Nijmeegse Vierdaagse. Onze hulpverleners zijn opgeleid om eventuele calamiteiten bij evenementen in goede banen te leiden en om adequaat EHBO te verlenen als dat nodig is.

Zelfredzaamheid

Een noodsituatie - klein of groot - brengt voor kwetsbare mensen een verhoogd risico met zich mee. Het Rode Kruis helpt deze groepen sterker en zelfredzamer te worden. Zo kunnen ouderen bijvoorbeeld langer veilig thuis blijven wonen, en weten zij op wie in hun omgeving zij een beroep kunnen doen in geval van nood.