Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Organisatie Ledenraad De ledenraad van het Nederlandse Rode Kruis

De ledenraad van het Nederlandse Rode Kruis

​De ledenraad​ is het hoogste orgaan binnen het Nederlandse Rode Kruis. De ledenraad beslist onder meer mee over de strategie van het Nederlandse Rode Kruis.

De ledenraad heeft als wettelijke taak de statuten vast te stellen, de jaarrekening goed te keuren en het bestuur te benoemen.​ De ledenraad beslist onder meer mee over de strategie van het Nederlandse Rode Kruis. De ledenraadsvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het verenigingsbestuur. De 35 gekozen leden, van wie 25 leden afkomstig uit de 25 districten en 10 leden zogeheten portefeuilles vertegenwoordigen hebben zitting sinds 2014. In november 2013 zijn voor het eerst directe ledenraadverkiezingen georganiseerd. In 2017 vinden de volgende verkiezingen plaats.

De zetelverdeling van de ledenraad is als volgt:

• Zetel namens het district (25 zetels)
• Internationale Hulp (2 zetels)
• Nationale Hulp (2 zetels)
• Fondsenwerving (2 zetels)
• Financiën (2 zetels)
• Diversiteit (1 zetel)
• Zetel voor de Cariben (1 zetel)