Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Organisatie Heb je een klacht of suggestie?

Heb je een klacht of suggestie?

​Het Nederlandse Rode Kruis streeft naar een continue verbetering van de activiteiten. Een suggestie of klacht zien we als een signaal waarmee we aan de slag kunnen. Jouw mening telt.

het Nederlandse Rode Kruis werkt met een klachtenprocedure. In die procedure ligt vast hoe we een klacht ontvangen en afhandelen. 

Wat verstaan we onder een klacht?

Een klacht is een schriftelijke uiting van onvrede van een klager over een gedraging of nalating van een afdelingscoördinator, een afdelingsbestuur, een districtsbestuur, het verenigingsbestuur, (een medewerker of vrijwilliger van -) een Mappa Mondo Huis, het vakantieschip J. Henry Dunant of enig ander onderdeel van de organisatie.

Indienen, ontvangen en afhandelen van een klacht

Je kunt een klacht op verschillende manieren indienen. Omschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk en geef indien mogelijk ook aan met welke oplossing of actie van ons je tevreden bent.

 

Je kunt een klacht per post indienen op onderstaand adres:
Nederlandse Rode Kruis
Afd. contact & administratie
Postbus 28120,
2502 KC Den Haag
 
Je kunt een klacht online indienen via het klachtenformulier.

Voor vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis geldt een interne klachtenprocedure die te vinden is op het intranet. 

Het Nederlandse Rode Kruis neemt alle ontvangen klachten direct in behandeling. De termijn waarbinnen wij de klacht behandelen en beantwoorden bedraagt maximaal 10 werkdagen. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een eerste reactie. Indien beantwoording binnen tien werkdagen niet mogelijk is, berichten wij hierover. 

Het Nederlandse Rode Kruis behandelt ontvangen klachten vertrouwelijk. De registratie gebeurt zodanig dat de privacy is gewaarborgd. Een klacht is ontvankelijk als de klacht niet anoniem wordt ingediend, als deze leesbaar is en in het Nederlands of Engels is gesteld.

Geschillencollege

Het Geschillencollege is een onafhankelijk orgaan van het Rode Kruis. Dit college geeft bindend adviezen over klachten, opzeggingsberoepen en geschillen zoals genoemd in het Geschillenreglement. In dit reglement staan de samenstelling van het College en de procedurebepalingen beschreven. Het Geschillencollege is geen verantwoording verschuldigd aan de Ledenraad van het Rode Kruis of aan enig ander orgaan van het Rode Kruis.