Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Oorlogsarchief

Oorlogsarchief

​Het Rode Kruis beschikt over een grote collectie documenten over de oorlog in Europa en Azië (Nederlands-Indië). Het materiaal bestaat onder andere uit kampadministraties (cartotheken) en deportatielijsten. Het naoorlogse opsporingsproces van vermiste personen is gedocumenteerd in dossiers.

Vanwege de oorlogsomstandigheden is veel materiaal verloren gegaan, maar in het archief is gelukkig nog veel informatie te vinden die voor (nabestaanden van) oorlogsgetroffenen van groot belang kan zijn. 

Taken tijdens en na oorlog

In 1909 kreeg het Nederlandse Rode Kruis van de overheid een speciale taak: het overbrengen van berichten over gesneuvelde soldaten, gewonden en krijsgevangenen in oorlogstijd.
 
Na de Tweede Wereldoorlog breidde de overheid die taak uit met het opsporen van en informatie verschaffen over vermiste Nederlandse burgers. Hiervoor werd het Informatiebureau opgericht. Het Informatiebureau verzorgde na 1945 het opstellen van verklaringen van overlijden van als gevolg van de door de oorlog vermiste personen.

Materialen

Het archief omvat maar liefst 1300 strekkende meter materiaal, dat betrekking heeft op ongeveer 1,5 miljoen mensen. Met het maken van de inventarissen is een aantal jaren geleden begonnen. Dit werk is nog niet af. Op de website Kamparchieven van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies zijn summiere beschrijvingen te vinden van stukken die gaan over Nederlandse Kampen.

Cartotheek Joodsche Raad

In 2012 gaf het Rode Kruis de digitale versie van de Joodsche Raad Cartotheek in bruikleen aan het Joods Historisch Museum en de Hollandsche Schouwburg.