Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Wat is humanitair oorlogsrecht?

Wat is humanitair oorlogsrecht?

verspreiding van regels van oorlogsrecht 

Humanitair oorlogsrecht

Zelfs in oorlog is niet alles geoorloofd. Het humanitair oorlogsrecht (HOR) is het internationaal recht dat gaat over oorlogsvoering. Het is het geheel van regels dat de schadelijke gevolgen van gewapende conflicten probeert te beperken.
De doelstellingen van oorlogsrecht zijn:
  • Personen beschermen die niet (langer) aan de strijd deelnemen.
  • Wapengebruik en methoden van oorlogvoering beperken.

Bescherming

Het HOR beschermt iedereen die niet (langer) deelneemt aan de strijd. Hieronder vallen bijvoorbeeld burgers, krijgsgevangenen, gewonde of zieke soldaten, en medisch personeel. Strijdende partijen mogen deze personen niet rechtstreeks aanvallen. Medische hulpverleners moeten gewonden kunnen verzorgen. Strijders die gewond zijn of die zich hebben overgegeven moeten goed behandeld worden.

Wapens en methoden van oorlogvoering

Wapens die geen onderscheid kunnen maken tussen burgers en strijders, zoals landmijnen en biologische wapens, zijn verboden. Ook wapens die onnodig leed veroorzaken mogen niet gebruikt worden. Voorbeelden zijn gifgas en kogels die in het lichaam exploderen. Naast wapens beperkt het oorlogsrecht ook de methoden van oorlogsvoering. Zo mogen alleen militaire doelen worden aangevallen. Ook moeten strijders voorbereidingen nemen om het aantal burgerslachtoffers te beperken.

Geschiedenis

Oorlogvoeren is zo oud als de mensheid zelf. Ook het oorlogsrecht heeft een lange geschiedenis. Regels over oorlogsvoering zijn terug te vinden in alle tijden. Aanvankelijk waren veel regels ongeschreven gewoonterecht. Later stelden landen onderlinge verdragen op. Het oorlogsrecht gold toen alleen voor een bepaalde veldslag of periode. Met de komst van het Eerste Verdrag van Genève in 1864 werden de regels voor het eerst wereldwijd vastgesteld en permanent. De verdragen van Genève vormen de basis van het moderne humanitair oorlogsrecht. Het Rode Kruis speelde en speelt een belangrijke rol bij totstandkoming en naleving hiervan.

Meer informatie

Bekijk de korte film over oorlogsrecht. Het Nederlandse Rode Kruis schreef het studieboek Inleiding Humanitair Oorlogsrecht voor iedereen die basiskennis wil opdoen over dit thema.