Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Rol van het Rode Kruis

Rol van het Rode Kruis

Het humanitair oorlogsrecht en het Rode Kruis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Rode Kruis speelde een grote rol in de ontwikkeling van het hedendaagse oorlogsrecht.

 

Oorlogsrecht en het Rode Kruis

Veel taken van het Rode Kruis zijn opgenomen in de Verdragen van Genève en de Aanvullende Protocollen. Ook vandaag nog speelt het Internationale Rode Kruis (ICRC) een belangrijke rol in conflictgebieden. In Nederland geeft het Nederlandse Rode Kruis voorlichting en advies over het oorlogsrecht.

Menselijke waardigheid: de gedeelde waarde

Respect voor de menselijke waardigheid in de meest onmenselijke omstandigheden. Dat is de kern van zowel het humanitair oorlogsrecht als het Rode Kruis. Dit is niet toevallig. Het Rode Kruis is ontstaan in dezelfde periode en vanuit hetzelfde gedachtegoed als de Verdragen van Genève. De Zwitserse zakenman Henry Dunant riep na een gruwelijke veldslag in 1859 op tot internationale regels over oorlogsrecht en oprichting van een humanitaire organisatie (het Rode Kruis). Het Rode Kruis helpt vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Wat doet het Internationale Rode Kruis?

Het Internationale Rode Kruis (ICRC) is van oudsher de promotor en bewaker van het humanitair oorlogsrecht. De Verdragen van Genève en de Aanvullende Protocollen geven het ICRC het mandaat om mensen in oorlogstijd te helpen. Het ICRC is aanwezig in alle conflictgebieden. De organisatie is actief met gewonden verzorgen, noodhulp voor burgers, gevangenen bezoeken, en contact herstellen tussen familieleden die elkaar zijn kwijtgeraakt door oorlog. Ook spreekt het Rode Kruis de autoriteiten aan op naleving van het oorlogsrecht en geeft zij voorlichting over de regels aan strijdende partijen.

Wat doet het Nederlandse Rode Kruis?

Ook in Nederland is kennis van het oorlogsrecht belangrijk. Kennis van de regels kan schendingen voorkomen. Dat geldt in oorlogstijd, maar ook nu. Ons land stuurt jaarlijks honderden militairen uit naar conflictgebieden. Zij moeten het oorlogsrecht kunnen toepassen. De media bericht iedere dag over oorlogsrechtelijke thema’s zoals oorlogsmisdaden of burgerslachtoffers. En Nederlandse politici besluiten over bijvoorbeeld aankoop van nieuwe wapens of deelname aan vredesmissies. Het Rode Kruis verspreidt het humanitair oorlogsrecht in Nederland bij o.a. soldaten, studenten, politici en journalisten.