Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Emblemen van het Rode Kruis

Emblemen van het Rode Kruis

​Het Rode Kruis-embleem op een wit vlak is een uniek beschermend symbool dat in oorlogstijd het verschil tussen leven en dood kan uitmaken. Het beschermt sinds 1864 slachtoffers van gewapende conflicten en hulpverleners. 

Artikel delen?

 

rode kruis en rode halve maan emblemen 

 

Niet schieten!

Het symbool betekent feitelijk: niet schieten! Herkenning en eerbiediging van dit teken is van levensbelang. Misbruik van het embleem door een strijdende partij om de tegenstander te misleiden is een oorlogsmisdaad.

Drie emblemen

Naast het rode kruis wordt sinds de 20e eeuw ook de rode halve maan als erkend symbool gebruikt. In 2005 is er nog een extra embleem erkend: een rode ruit op een wit vlak. Landen die liever niet het rode kruis of de rode halve maan voeren, kunnen dit gebruiken. De drie emblemen hebben dezelfde status. De beschermende betekenis is vastgelegd in internationale verdragen en de Nederlandse wet.  
 

Symbolen van bescherming én herkenning

De emblemen hebben een beschermende én een herkennende functie. In oorlogstijd worden ze gebruikt als symbool voor de bescherming van zieken, gewonden, medisch personeel en ziekenhuizen. Ook in vredestijd mag het embleem door de krijgsmacht voor dezelfde doelen worden gebruikt. Nationale Rode Kruis-verenigingen mogen het embleem gebruiken ter herkenning van hun activiteiten. 

Misbruik van het embleem

Naast de krijgsmacht mag in Nederland alleen het Nederlandse Rode Kruis het embleem gebruiken. Gebruik van het embleem door derden is verboden. Het Nederlandse Rode Kruis heeft de taak het juiste gebruik van het embleem in Nederland te bewaken. In dat kader benaderen wij bedrijven die, bewust of onbewust, het Rode Kruis-embleem onjuist gebruiken. Het is cruciaal de unieke betekenis van het embleem in vredestijd te waarborgen, om ook de bescherming in oorlogstijd te verzekeren.    

Grondbeginselen

De internationale Rode Kruis-beweging deelt niet alleen dezelfde emblemen. De verenigingen werken in alle landen ook volgens dezelfde grondbeginselen. Deze grondbeginselen geven richting aan het werk dat de Rode Kruis-beweging wereldwijd verricht.

Meer informatie

Lees de folder "Herkent u dit teken?" over het juiste gebruik van het Rode Kruis-embleem . Bent u van plan het Rode Kruis-embleem in een ontwerp te verwerken en twijfelt u of dit mag? Mail ons Contact Center