Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Zwolle Actueel Nieuws Toespraak wethouder Nelleke Vedelaar
9 september 2011 |

Toespraak wethouder Nelleke Vedelaar

Toespraak wethouder Nelleke Vedelaar

 
ter gelegenheid van de opening van het vrijwilligersjaar van het Rode Kruis in het Ecodrome  op 8 september in het Ecodrome heeft wethouder Vedelaar de volgende toespraak gehouden.
 
Dames en heren,
 
Voordat ik u toespreek en het nieuwe jaar open doe ik u de hartelijke
groeten doen van de ere-voorzitter van het Rode Kruis en burgemeester
Henk Jan Meijer. Hij zou hier vanavond spreken. Helaas voor u en voor
hem kwam er een belangrijke afspraak tussen die hij niet af kon zeggen.
 Dames en heren,  Ik voel me nauw betrokken bij uw activiteiten en het is prettig om vanavond onder elkaar te zijn. Het is een avond met een feestelijk tintje,
maar ik zou ook graag wat serieuze woorden willen spreken.
Vrijwilligerswerk is tenslotte ook serieus werk en daar mogen we wel
even bij stil staan. Vrijwilligers spelen een heel belangrijke rol in de samenleving. We kunnen rustig stellen dat we nergens zouden zijn als mensen niet vrijwillig hun schouders zouden zetten onder klussen en taken waar we
met z’n allen veel belang aan hechten maar die niet vanzelf gedaan
worden. Het zijn taken die zorgen voor samenhang in de maatschappij en die er
echt toe doen. Ik waardeer het enorm dat u, en velen met u, zich zo inzet
voor een ander zonder daar iets voor terug te verlangen. U neemt
verantwoordelijkheid voor uw sociale omgeving en dat is hard nodig.
Juist vandaag, nu het individualisme hand over hand toeneemt.
 
Vrijwilligers zijn van belang voor onze stad. Als gemeente ondersteunen
we het vrijwilligerswerk dat u doet waar we kunnen. Bijvoorbeeld door
het subsidiëren van de vrijwilligerscentrale, die zorgt voor ondersteuning
van organisaties en het aanbieden van scholing. Zo faciliteren we waar
we kunnen en hebben we hier een bloeiend verenigingsleven dankzij de
gezamenlijke inzet van vele Zwollenaren.
 
De diverse festivals die we door het jaar heen in Zwolle hebben, komen
tot stand doordat vele handen licht werk maken. Vooral bij die
gelegenheden valt me ook altijd op dat het Rode Kruis goed
vertegenwoordigd is bij het bieden van opvang aan mensen die hulp
nodig hebben, vaak in de vorm van EHBO. U toont inzet, betrokkenheid
en geeft aandacht aan kwetsbare mensen en bent in die hoedanigheid
goed zichtbaar in de samenleving.
 
Het is ook een prettig idee dat wij altijd op u kunnen rekenen. Mocht er
zich in onze stad, wat ik natuurlijk niet hoop, een ramp van enige
omvang voordoen, dan weet ik één ding zeker: het Rode Kruis helpt bij
de opvang, verzorging en registratie van mensen. En dat is een veilig
gevoel.
Maar u, vrijwilligers van het Rode Kruis, bent niet alleen betrokken bij
gebeurtenissen in de stad waarbij u herkenbaar met uw vestjes aan
steun en toeverlaat bent voor mensen in nood. U
bent een belangrijke schakel in de hulpverlening en niet weg te denken
uit de stad. U verleent sociale hulp aan mensen, ik noem het
verjaardagsproject, de kindervakantieweken, de boottocht, de collecte.
Het zijn allemaal manieren waarop u uiting geeft aan de grondbeginselen
van het Rode Kruis. Zoals menslievendheid, onpartijdigheid, vrijwilligheid
en respect voor de medemens. Het zijn beginselen die mij raken en die
ook ik in mijn dagelijks leven toepas.
Het belang van vrijwilligerswerk kunnen we eigenlijk niet genoeg
benadrukken. Daarom is 2011 uitgeroepen tot het Europese jaar van het
vrijwilligerswerk. Dat is niet voor niets, want wat opgaat voor Zwolle, gaat
op voor Europa en geldt ook wereldwijd: naast de inzet van professionals
is de hulp van vrijwilligers ontzettend hard nodig. In brandhaarden overal
ter wereld, bij evenementen om de hoek en in de individuele zorg voor
mensen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.
 
Om hier extra aandacht aan te besteden vieren we volgende week ‘de
week van het applaus’, een week waarin we in Europees verband extra
aandacht hopen te krijgen voor vrijwilligers. U weet, het zijn mensen die
meestal niet graag op de voorgrond treden, maar een applaus is echt dik
verdiend. Om dat kracht bij te zetten stel ik voor dat we nu massaal hard
klappen. Klappen voor uzelf is lastig, dat begrijp ik, maar klapt u dan
voor uw buurman of buurvrouw (applaus).
 Zo. Dat mag u in uw zak steken.
 Vanavond openen we het vrijwilligersjaar. Deze feestelijke opening is de
aftrap voor een jaar waarin we als samenleving weer graag een beroep
op u doen. U bent hier met velen, maar het zou mij deugd doen als we
hier volgend jaar met nóg meer mensen zijn; vrijwilligers kun je niet
genoeg hebben. Door het werk dat u doet voor andere mensen bent u
een ware ambassadeur voor het Rode Kruis en voor het vrijwilligerswerk.
Het zou mij niet verbazen als dat aanstekelijk werkt. Ik hoop het in elk
geval van harte.  
Op deze plaats wil ik graag mijn waardering uitspreken voor datgene wat
u doet voor de samenleving. Sommigen van u doen dat ook al heel lang,

ik begrijp dat mevrouw Miedema daar zo meteen nog aandacht aan gaat
besteden. En terecht, inzet mag gewaardeerd worden.
 
Dames en heren, dank voor uw betrokkenheid bij Zwolle en bij de
Zwollenaren. Ik hoop dat we nog lang op u mogen rekenen.
Hiermee verklaar ik het vrijwilligersjaar voor geopend.
Dank u wel.