Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Zwolle Actueel Nieuws Vacature Hoofd Geneeskundige Eenheid
18 februari 2012 |

Vacature Hoofd Geneeskundige Eenheid

Hoofd Geneeskundige Eenheid (Vrijwilliger)

Regio IJsselland
 
Voor calamiteiten in Nederland waarbij de capaciteit van de medische zorg ter plaatse te klein is, staan 1200 vrijwilligers van de Geneeskundige Eenheden klaar. Deze mensen zijn speciaal opgeleid om de professionele
hulpverleners te ondersteunen. In geval van alarmering vormen 8 leden van de
Geneeskundige Eenheid een SIGMA (Snel inzetbare Groep ter Medische Assistentie). Samengesteld met 2 ambulanceteams en een Officier van Dienst Geneeskundig vormen zij een ‘Geneeskundige Combinatie’. Voorbeelden van inzetten van het SIGMA-team zijn: explosie flat in Alphen aan den Rijn, de poldercrash, instorten van het dak van FC Twente en de nieuwjaarsbrand in Volendam.
De Hoofd Geneeskundige Eenheid (HGE) in de ‘koude’ fase,  is in de voorbereiding, contactpersoon voor de vrijwilligers in zijn/haar regio en voor de Coördinator Noodhulp (CN).
De HGE werkt onder verantwoordelijkheid van de CN. In de ‘warme’ fase, tijdens een inzet, is het mogelijk dat de HGE plaatsneemt in een Actiecentrum van het NRK en vervult daar een operationele taak.
De HGE:
• Zorgt voor het in stand houden van een opgeleid team GE;
• Zorgt in samenwerking met de CN voor de werving van nieuwe GE vrijwilligers;
• Informeert en motiveert vrijwilligers deel te nemen aan de opleidingen en oefeningen;
• Draagt zorg voor een optimale ondersteuning van de teams met betrekking tot
kwaliteit, paraatheid, inzet en aflossing van de vrijwilligers;
• Ziet in samenwerking met de CN er op toe of er behoefte is aan psychosociale
nazorg voor de vrijwilligers;
• Neemt op tactisch gebied deel aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van oefeningen;
• Signaleert knelpunten (of wordt door de teamleider geadviseerd) in de taakuitvoering
bij inzet en/of oefeningen en werkt mee aan oplossingen;
• Onderhoudt tijdens de operationele inzet, contact met de CN of de piketfunctionaris van het NRK.