Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Zwolle Actueel Nieuws Agenda ledenraad 8 mei 2013
2 april 2013 |

Agenda ledenraad 8 mei 2013

 
 
 
 
Het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Zwolle nodigt alle leden uit voor de afdelingsraad vergadering, die in plaats van op de eerder aangekondigde datum 10 april, nu zal worden gehouden op:
 

woensdag 8 mei 2013 om 20.00 uur
in het Rode Kruis gebouw aan de Brahmsstraat 5 te Zwolle
 
 
AGENDA
 
 
  1. Opening
  2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 14 november 2012
  3. Verslag van het bestuur: jaarverslag 2012 en jaarrekening 2012
  4. Decharge van het afdelingsbestuur voor het gevoerde beleid
5.    Ingekomen stukken en mededelingen
 
6.    Benoemingen en aftredingen
     
7.    Voordracht kandidaat voor afvaardiging van de afdelingsraad naar de districtsraad
         
  1. Rondvraag en sluiting
 
 
De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen twee weken voor de vergadering voor de leden ter inzage op de tafel voor het secretariaat aan de Brahmsstraat 5 te Zwolle.
 
 
 
 
Het Bestuur