Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Zwolle Actueel Nieuws Agenda Afdelingsvergadering 14 november 2012
20 oktober 2012 |

Agenda Afdelingsvergadering 14 november 2012

Het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Zwolle nodigt alle leden uit voor de afdelingsraadsvergadering, te houden op:

woensdag 14 november 2012 om 20.00 uur
in het Rode Kruis gebouw aan de Brahmsstraat 5 te Zwolle
  
AGENDA
 
 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de vergadering van 11 april 2012
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen, waar onder
  stand van zaken projectplannen (EHBO), code social media, voorlichting op scholen, PAM, bungalowproject, toekomstvisie Ned. Rode Kruis
 5. Personele aangelegenheden waar onder uitreiking erkenningen voor 10 jaar trouwe dienst aan de dames Verberk, Beijer en Bijsterbosch en de heren Hutten en Spijkerman, personeelswijzigingen en verklaring goed gedrag
  - toelichting  door Angeline Miedema
 6. Jaarplan 2013
  - toelichting door Jeroen Thon
  - vaststelling
 7. Begroting 2013
  Tarieven 2013
  - toelichting door Ruud Vergroesen
  - vaststelling
 8. Huisvesting,  mogelijkheden verhuur
 9.  -       toelichting door Angeline Miedema
 
 •       9.  Benoemingen
              -  voordracht kandidaat bestuursleden: komende week
                 worden gesprekken gevoerd met 3 bestuursleden. 
                 Nadere informatie ter vergadering.
 •  

      10.  Rondvraag

     11.   Sluiting   

        

     De stukken liggen ook ter inzage op ons het secretariaat 
     aan de Brahmsstraat 5 te Zwolle.