Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Zwolle Actueel Agenda Ledenraad 2-11-2011

Agenda Ledenraad 2-11-2011

Het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Zwolle nodigt alle leden uit voor de afdelingsraadsvergadering, te houden op:

woensdag 2 november 2011 om 19.30 uur
in het Rode Kruis gebouw aan de Brahmsstraat 5 te Zwolle

AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen van de vergadering van 7 april 2011    notulen 7 april 2011
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Werkplan 2012           zie:   werkplan
5. Begroting 2012           zie:   begroting 2012
6. Benoemingen en verkiezingen afdelingsafgevaardigden voor districtsraad van district IJsselland
         
7. Rondvraag
8. Sluiting