Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Zwijndrechtsewaard Actueel Nieuws Ledenvergadering 2012
4 maart 2012 |

Ledenvergadering 2012


 
UITNODIGING
Afdelingsraad Rode Kruis afdeling
Zwijndrechtsewaard

 
Het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Zwijndrechtsewaard nodigt leden uit voor de afdelingsraad vergadering.
Agenda
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen van de notulen van de algemene vergadering van 12 september.
3. verslag van het bestuur: Jaarverslag 2011 en jaarrekening 2011.
4. Decharge van het afdelingsbestuur voor het gevoerde beleid.
5. Verslag van de districtsraad.
6. Benoeming / verkiezingen:
Secretaris mw. T.van der Graaff
Bestuurslid dhr. E.Ringeling
7. Rondvraag en sluiting.

 
De afdelingsraad wordt gehouden in het: Rode Kruisgebouw
Kapitein Rietbergenflat 26
3333 CA Zwijndrecht

 
Datum: maandag 12 maart
Tijd van 19.30 ( van af 19.00 koffie)
De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vijf dagen voor de vergadering tot en met de dag van de vergadering voor leden ter inzage op het adres: Rode Kruisgebouw
Kapitein Rietbergenflat 26
3333 CA Zwijndrecht

Het bestuur

 
J.Pauwels voorzitter
T.van der Graaff wnd secretaris