Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Zoetermeer Actueel Nieuws Uitnodiging Afdelingsraad 24 september ‏ 2012
17 september 2012 |

Uitnodiging Afdelingsraad 24 september ‏ 2012

Aan de vrijwilligers/leden van de afdeling Zoetermeer-Benthuizen van het Nederlandse Rode Kruis.
 
Uitnodiging voor de vergadering van de Afdelingsraad van de 
Afdeling Zoetermeer-Benthuizen.
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van de Afdelingsraad die zal worden gehouden op maandag 24 september 2012 om 20.00 uur in ons nieuwe gebouw aan de Clauslaan 2a te Zoetermeer.

De agenda is:
 
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van het verslag van de Afdelingsraad van 19 maart 2012
3. Bespreking en vaststelling Jaarplan 2013 (werkplan en begroting)
4. Bestuursverkiezing
5. Wat verder ter tafel komt
6. Rondvraag en sluiting
 
Toelichting:
De op deze vergadering betrekking hebbende stukken (verslag  Afdelingsraad van 19 maart 2012 en het Jaarplan 2013) zijn ter vergadering beschikbaar.
Punt 4 (Bestuursverkiezing)
Onze voorzitter, Jos Hulst, heeft te kennen gegeven te stoppen met zijn bestuurswerk voor de afdeling. Tijdens de vergadering zal hij een nadere toelichting op dit besluit verstrekken.
 
Voor de vacature bestuurslid Noodhulp (Taakveld 3) heeft mw. Tineke van der Aa zich verkiesbaar gesteld. Verder bestaat nog een vacature bestuurslid Fondsenwerving en Communicatie.
Eventuele (andere) kandidaten kunnen tot 21 september 2012 worden aangemeld bij de secretaris (schriftelijk of per mail: info@rodekruiszoetermeer.nl).
 
Voorstellen/bespreekpunten voor deze vergadering kunnen tot eveneens
21 september bij de secretaris worden aangemeld.