Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Zoetermeer Actueel Nieuws Rode Kruis Zoetermeer ontmoet delegatie uit Xiamen (China)
20 oktober 2011 |

Rode Kruis Zoetermeer ontmoet delegatie uit Xiamen (China)

Op vrijdag 14 oktober 2011 bracht een delegatie uit Xiamen een bezoek aan Zoetermeer. Sinds 2004 bestaat er een stedenband tussen Zoetermeer en Xiamen en dit heeft uitwisseling van kennis en ervaring op allerlei terreinen opgeleverd. De delegatie bestond onder andere uit bestuurders van het Chinese Rode Kruis en zij wilden graag een ontmoeting met de Rode Kruis-afdeling in Zoetermeer, om ook op dat gebied ervaringen uit te wisselen. Namens het Rode Kruis Zoetermeer-Benthuizen waren Jos Hulst, Harry van Kempen en Nienke van den Berg aanwezig.

Na een korte introductie door locoburgemeester Frank Speel, stonden er korte presentaties op het programma, die de verschillen en overeenkomsten tussen de Rode Kruisorganisaties in China en Nederland duidelijk maakten.

Net als in Nederland richt het Chinese Rode Kruis zich zowel op sociale hulp als noodhulp. Bestrijding van eenzaamheid staat ook in Xiamen hoog op de agenda. Noodhulp bestaat in beide landen uit nationale en internationale noodhulp. Als voorbeeld van nationale hulp werd de hulp na het natuurgeweld in enkele Chinese provincies genoemd. Ook opleiding vormt een belangrijke taak. De bijdragen voor internationale hulp zijn logischerwijs een veelvoud van de hulp die wij met veel minder inwoners vanuit Nederland kunnen bieden.

Ook de wijze waarop inkomsten gegenereerd worden, is verschillend. Een collecteweek, zoals wij die in Nederland kennen en waarbij vrijwilligers met collectebussen huis-aan-huis geld inzamelen, kenden de Chinese Rode Kruisers niet. Het Rode Kruis in China kan rekenen op veel overheidssteun.

Een ander verschil is dat het Chinese Rode Kruis zich actief bezig houdt met de bloed- en orgaandonatie. Zij vragen hier in campagnes aandacht voor. In Nederland heeft het Rode Kruis deze taak (bloeddonatie) overgedragen aan Sanquin Bloedbank.

Het Rode Kruis Zoetermeer-Benthuizen is uitgenodigd om de Chinese werkwijze te komen bekijken tijdens een werkbezoek aan Xiamen.