Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Zoetermeer Actueel Nieuws Oproeping ledenraad 24 oktober 2011
6 oktober 2011 |

Oproeping ledenraad 24 oktober 2011

Oproeping   
voor de vergadering van de Ledenraad van de Afdeling Zoetermeer-Benthuizen
van het NEDERLANDSE RODE KRUIS
 
Hierbij nodigen wij de leden uit tot het bijwonen van de vergadering van de
Ledenraad van de Afdeling Zoetermeer-Benthuizen van het Nederlandse Rode Kruis, die zal worden gehouden op maandag 24 oktober 2011 om 20.00 uur aan de
Dr. J. W. Paltelaan 9 te Zoetermeer.
  
De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen tot en met de dag van de vergadering voor de leden ter inzage op het adres: Dr. J. W. Paltelaan 9 te Zoetermeer.
 
Namens het bestuur,
J.J.B. Hulst, voorzitter
H.G.P. van Kempen, secretaris

 Agenda

‚Äč
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van het verslag van de Afdelingsraad van 11 april 2011
3. Vaststelling Werkplan 2012
4. Vaststelling Begroting 2012
5. Verkiezing kandidaten voor afvaardiging naar de Districtsraad
6. Rondvraag en sluiting