Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Zoetermeer Actueel Nieuws Afdelingsraad 19 maart 2012
5 maart 2012 |

Afdelingsraad 19 maart 2012

Aan de vrijwilligers/leden van de afdeling Zoetermeer-Benthuizen van het Nederlandse Rode Kruis
 
Uitnodiging voor de vergadering van de Afdelingsraad van de  Afdeling Zoetermeer-Benthuizen
 
Op maandag 19 maart 2012, 20:00 uur wordt de vergadering van de Afdelingsraad gehouden in het Rode Kruis-gebouw aan de
Dr. J.W. Paltelaan 9 te Zoetermeer. Alle leden en vrijwilligers zijn uitgenodigd door deze vergadering.
 
In deze vergadering hebben leden van het NRK stemrecht. Geïnteresseerden hebben de gelegenheid om alsnog lid te worden. Zij kunnen zich melden bij de secretaris van de afdeling, via info@rodekruiszoetermeer.nl.
 
De agenda is:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van het verslag van de Afdelingsraad van 24 oktober 2011
3. Bespreking Jaarrekening 2011
4. Ontwikkelingen Noodhulp en inrichting Noodhulpregio Haaglanden
5. Bestuursmutaties
6. Wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag en sluiting
 
Toelichting:
De op deze vergadering betrekking hebbende stukken (verslag Afdelingsraad
24 oktober 2011 en de Jaarrekening 2011) zijn ter vergadering beschikbaar.
Voorstellen/bespreekpunten voor deze vergadering  kunnen tot 12 maart worden aangemeld bij de secretaris via info@rodekruiszoetermeer.nl.