Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Mobile Menu
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Zeeuws Vlaanderen Dit doen we Hulp bij rampen

Hulp bij rampen

Bij grote rampen en calamiteiten bieden vrijwilligers van het Rode Kruis ondersteuning. Binnen het taakveld noodhulp bieden vrijwilligers in de volgende onderdelen hulp:
Opvang en verzorging
Bij rampen en grote calamiteiten kan de Gemeente een beroep doen op het Rode Kruis voor de opvang en verzorging van slachtoffers. Dit betekent dat in het geval van evacuaties het Rode Kruis mensen tijdelijk onderdak verschaft. Ook helpen vrijwilligers bij de registratie van gegevens en bieden een luisterend oor voor deze mensen.
VerwanteninformatieIMG_1889.JPG
Een ramp brengt altijd chaos met zich mee. Dat maakt het moeilijk om te achterhalen wie de getroffenen zijn. Liggen vermisten in het ziekenhuis of zijn ze op de vlucht geslagen? Het Rode Kruis helpt Gemeenten bij die zware taak. Getrainde vrijwilligers registreren de vermeende slachtoffers en de verwanten die op zoek zijn. Via de telefoon, de computer en ook ter plekke, in ziekenhuizen en opvangcentra.
Opsporing en contactherstel
Tijdens een ramp of gewapend conflict verliezen mensen elkaar snel uit het oog. In het buitenland probeert het Rode Kruis vermisten terug te vinden. Dit gebeurt onder meer met muurkranten en Rode Kruis-berichten die via het internationale netwerk worden verspreid.
Evenementenhulpverlening
Popconcerten, carnaval, sportwedstrijden, streekfeesten zoals o.a. de havendagen, visserijdagen e.d. Dit zijn voorbeelden van evenementen, waarbij veel mensen op de been zijn en waarbij het Rode Kruis eerste hulp biedt bij groot en klein leed.
Nadere informatie: Jeanne de Hoogen bdehoogen@zeelandnet.nl