Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Zaanstreek Waterland (off line) Wat kunt u doen Schenken

Schenken

Er zijn diverse mogelijkheden om te aan het Rode Kruis te schenken. Hieronder hebben we de mogelijkheden op een rij gezet.

Eenmalige giften
Alle giften voor het werk van Het Rode Kruis zijn welkom. Als u periodiek wilt schenken kunt u het beste contact opnemen met een financieel adviseur of notaris. Die kan u meer vertellen over de voorwaarden voor maximaal fiscaal voordeel (100% aftrek). Eenmalige giften zijn te storten op een van de rekeningen van Het Rode Kruis, afdeling Apeldoorn, Rabobank 152.798.447.

Testamentair schenken: een persoonlijke kwestie
Houden vragen rond uw nalatenschap u al enige tijd bezig? Wat moet ik regelen? Wie wil ik begunstigen in mijn testament? Wij informeren u graag over de mogelijkheden om na te laten aan het Rode Kruis. En hoe u het Rode Kruis tot executeur kunt benoemen.  
 
Voor het Rode Kruis zijn nalatenschappen van groot belang. Iedere nalatenschap levert een onschatbare bijdrage aan het verminderen van pijn, honger en verdriet op deze wereld.
  
Wist u dat een kwart van al het geld wat particulieren ons beschikbaar stellen uit nalatenschappen komt? Iedere keer weer zijn we dankbaar dat mensen ons werk op deze bijzondere manier willen steunen.
Waar gaat uw nalatenschap naartoe?
Natuurlijk weten we nog niet precies waar en hoe we komende nalatenschappen gaan inzetten, maar dit beloven we u: 
We kiezen geen partij in conflicten. We wijzen geen slachtoffers af vanwege hun nationaliteit, ras, geloof, afkomst of politieke mening. We laten ons niet leiden door overheden en hun voor- of afkeuren. We zullen er zijn voor de meest kwetsbare mensen. In Nederland en wereldwijd.
 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)
Bedrijven houden zich de laatste jaren steeds intensiever bezig met de verantwoordelijkheid die zij dragen voor het milieu en de samenleving waarin ze opereren. Een bedrijf wordt vandaag de dag niet alleen meer beoordeeld op de winst die het maakt, maar ook op de manier waarop er wordt omgegaan met mens, milieu en maatschappij. Bedrijven geven steeds actiever invulling aan hun maatschappelijke betrokkenheid, onder andere door samen te werken met maatschappelijke organisaties als het Rode Kruis. Het Rode Kruis investeert dan ook bewust in nieuwe vormen van samenwerking in het kader van MBO.
 
U kunt contact opnemen met onze secretaris; de heer Carel-Peter Kortlandt, telefoon 055-3553775 of per email: cpm.kortlandt@upcmail.nl