Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Weert Dit doen we Noodhulp Nationaal

Noodhulp Nationaal

De afdeling Weert heeft ca. 35 vrijwilligers die inzetbaar zijn voor hulpactiviteiten in de regio Weert en daarbuiten, daar waar nood is. Dat kunnen rampen zijn zoals overstromingen, grote branden aardbevingen, verkeersinfarcten of zware en lichte ongevallen. Wij ondersteunen de overheid, politie en brandweer en helpen met onderdak, maaltijden en kleding. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening.
Ook beschikken wij voor deze gevallen over een eigen NRK communicatiesysteem.
De coördinatoren van de noodhulp zijn te bereiken via e-mail: noodhulpnationaal@rodekruisweert.eu.
 
                                
 

Eerste Hulp in noodsituaties nationaal

Wij zijn inzetbaar voor de eerste hulpverlening (EHBO) aan slachtoffers en voor coördinatie van hulp en participeren in de rampenhulpteams.
 

Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Binnen het district Noord en midden Limburg zet het Rode kruis de vrijwilligers voor grootschalige geneeskundige Bijstand in bij grote calamiteiten.
 

Bevolkingszorg

Enkele vrijwilligers van onze afdeling zijn geschoold om de eerste opvang en de verzorging van slachtoffers te verzorgen.  
Ook helpen vrijwilligers gecoördineerd in het district Noord en midden Limburg bij de registratie van slachtoffers en het informeren van en naar verwanten. 
 

Eerste hulpverlening bij evenementen

Onze afdeling bestaat uit enthousiaste en vakbekwame vrijwilligers met een geldig Uitgebreid EHBO certificaat. Zij worden op aanvraag van organiserende verenigingen/comités bij diverse evenementen ingezet voor het verlenen van Eerste Hulp. Wilt u ook hulpverlening bij een evenement? Vraag dat aan met ons aanvraagformulier evenementen en stuur dit naar: inzetevenementen@rodekruisweert.eu. Wij hebben tevens twee professioneel geëquipeerde biketeams met EHBO-ers ter beschikking. Bij uitgestrekte evenementen / noodsituaties kunnen zij zich snel naar de slachtoffers begeven.

Assistentie bij bloedafname

Tijdens de bloedafname door de bloedbank Sanquin op de woensdag namiddagen en avonden begeleiden onze vrijwilligers de bloeddonoren. Zij voorzien doneren van een drankje en zorgen dat zij zich gemakkelijk voelen. Onze EHBO-ers zijn aanwezig om, indien noodzakelijk, donoren te helpen als ze zich onwel voelen.
 
Wilt u zich opgeven als bloeddonor? Klik dan op de link naar de stichting Sanquin.