Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Walcheren Dit doen we Hulp bij rampen Verwanteninformatie

Verwanteninformatie

Een ramp vindt plaats. Paniek breekt uit. Ongeruste familieleden willen weten waar hun dierbaren zijn: leven ze nog wel? Zijn ze veilig? Denk bijvoorbeeld maar eens terug aan de vuurwerkramp in Enschede, de Nieuwjaarsbrand in Volendam of de brand in het cellencomplex op Schiphol.
Om verwanten te informeren kan de gemeente een beroep doen op de Dienst Verwanteninformatie van het Nederlandse Rode Kruis. Die Dienst werkt met een telefoon- en een registratieteam in het geavanceerde, centrale registratiesysteem I-RIS. Inwoners van Nederland kunnen het telefoonteam bereiken door te bellen met een speciaal telefoonnummer dat wordt geopend.
 
Telefoonteam Verwanteninformatie
Het telefoonteam van Verwanteninformatie van het Rode Kruis registreert gegevens van gezochte mensen die door de bellers worden doorgegeven. Onze vrijwilligers registreren na de ramp ook de gegevens van de getroffenen met hun verblijfplaats. Ook medewerkers van de politie en ziekenhuizen verzamelen gegevens. 

Zoeken naar verwanten
De dienst beschikt naast deze vrijwilligers over het geavanceerde, centrale registratiesysteem I-RIS. In dit systeem worden alle verzoeken en gegevens verzameld. De gegevens van geregistreerde mensen en de gegevens van de bellers worden gekoppeld. Zo kunnen we vaak snel een antwoord geven op de vragen van familieleden. We werken in deze gevallen altijd in opdracht van de lokale overheid of een van de ministeries.
Verwanteninformatie van het Nederlandse Rode Kruis is een complete dienst, die door de uniforme werkwijze inzetbaar is in het gehele land. Er werken vrijwilligers die opgeleid zijn voor deelname in het telefoonteam, voor registratie van getroffenen en in het gebruik van het I-RIS programma.
Om deze complete dienst op te zetten en geoefend te houden, sluiten gemeenten die deze assistentie willen, een overeenkomst met het Rode Kruis. Steeds meer gemeenten hebben een dergelijke overeenkomst getekend.