Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Voorst Wat kunt u doen Schenking

Schenking

'Elke gift uit elke nalatenschap maakt verschil!'

Wellicht houden vragen rond uw nalatenschap u al enige tijd bezig: Wat moet ik regelen? Wie wil ik begunstigen in mijn testament? Op deze pagina informeren we u graag over de mogelijkheden om na te laten aan het Rode Kruis.

Testamentaire schenking

De werkzaamheden van Het Nederlandse Rode Kruis kunt u steunen door onze organisatie in uw testament op te nemen. Als u Het Nederlandse Rode Kruis tot erfgename benoemt, verkrijgen wij recht op (een deel van) uw nalatenschap, bestaande uit uw bezittingen en schulden.
Indien u graag een bepaald geldbedrag of goed (zoals een effectenportefeuille of kunstvoorwerp) aan ons wilt nalaten, kunt u dat doen door middel van een legaat. Over de verkrijgingen uit een nalatenschap is in beginsel erfbelasting verschuldigd (voorheen successierecht). Het Nederlandse Rode Kruis betaalt echter geen erfbelasting, omdat zij is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hetgeen u aan onze organisatie nalaat, komt dus volledig ten goede aan onze doelstellingen. 

Notariële schenking

U geeft voor een periode van vijf jaar of langer een vast bedrag aan het Rode Kruis, en laat dat vastleggen in een notariële akte.
U kunt in dit geval uw gift volledig aftrekken van de inkomensbelasting.
Kijk hier voor uitgebreide informatie en veelgestelde vragen.

Eenmalige schenking

U wilt het Rode Kruis met een financiële gift steunen. U kunt dit doen door uw bedrag over te maken op bankrekening 1527.98.471 t.n.v. Voorst 
Het Nederlandse Rode Kruis.