Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Voorst Actueel Nieuws Lintjesregen tijdens Nieuwjaarsreceptie 2016
5 januari 2016 |

Lintjesregen tijdens Nieuwjaarsreceptie 2016

​Op maandagavond 4 januari 2016 vond de nieuwjaarsreceptie van onze afdeling plaats in De Vier Seizoenen te Twello. Het werd een ‘verrassend’ receptie met een bezoek van burgemeester Jos Penninx.

Opening, jubilarissen en bedankjes

2016_NJR_Anton.JPG

Iedereen werd ontvangen met koffie/thee en een oliebol. Voorzitter Anton Jansen had de eer, na alle beste wensen, de avond te openen, stelde de nieuwe bestuursleden voor en hield zijn eerste pakkende nieuwjaarstoespraak. Ook gaf hij aan dat de dan al aanwezige burgemeester Jos Penninx ook een woordje zal doen na dat de erkenningen zijn uitgereikt.

Aansluitend werd afscheid genomen van bestuurslid Elsenoor Woutersen en penningmeester Henk Tenkink. Zij werden verrast met een bos bloemen en een pen.

2016_NJR_Henk_Elsenoor.JPG

Bea Licher werd gehuldigd. Bea is ondertussen al tien jaar actief bij het Rode Kruis en kreeg naast de bijbehorende speld en oorkonde ook een pracht bos bloemen en een pen.

2016_NJR_Bea.JPG
Diny Debets had de eer Diny ter Riele te huldigen (10 jaar actief bij de Welfare).

2016_NJR_DinieTRiele.JPG 
Vervolgens huldigde Wim Licher vrijwilliger Marriet Wilbrink (10 jaar actief lid Rode Kruis), kaderinstructeur Peter van de Meer, Wils Sterkenburg (40 jaar), Agnes Schiphorst (40 jaar). De jubilarissen kregen de daarbij behorende decoraties, oorkonden en bloemen

2016_NJR_Even.JPG

Anton Schiphorst werd bedankt voor zijn jaren lange inzet met een bos bloemen.

2016_NJR_AntonS.JPG

Een vrijwilliger die ook in het zonnetje gezet werd was Gerda van de Linde voor haar kerstbakjes project. Hierdoor wist zij ruim 1200 euro te verdienen voor het Lemele weekend door de verkoop van zelfgemaakt kerstbakjes en graftakken.

2016_NJR_Gerda.JPG

Burgemeester

Na amper een tweede kop koffie/thee te nuttigen sprak de Voorster burgemeester Jos Penninx, zonder ketting, de vrijwilligers, jubilarissen, de nieuwe en scheidende leden lovend toe. Ook hield hij een rede over respect in de samenleving en het goede werk dat de vrijwilligers doen voor de samenleving.

2016_NJR_BM.JPG

Na afronding liep hij weg en kwam, geassisteerd door Arda van Vilsteren, met ketting om terug met een grote ‘smile’ op zijn gelaat.
Mevrouw W.A.H. (Wils) van Sterkenburg-Frunt (Molenweg 37, Klarenbeek), echtpaar A.J.H. (Agnes) Schiphorst-Hullegie en A.B.W. (Anton) Schiphorst (Molenweg 45, Klarenbeek) en mevrouw L.E. (Elsenoor) Woutersen (Raccordement 102, Twello) ontvingen uit handen van burgemeester Jos Penninx de versierselen behorende bij hun benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De decorandi kunnen alle vier worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.
Na de uitreiking was er champagne en een hapje en drankje.


Wils van Sterkenburg-Frunt

2016_NJR_Wils.JPG

Wils is ruim 40 jaar vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis. Ze was onder andere actief als helper bij de voormalige Colonne, Eerste hulpverlener Noodhulp Evenementen, vrijwilliger Algemene Activiteiten/Sanquin, vrijwilliger Zelfredzaamheid/Bijzondere vakanties, vrijwilliger Opvang en Verzorging District Noord-Oost Gelderland en vrijwilliger Collecte Fondsenwerving.
Daarnaast was decoranda ruim vijftien jaar vrijwilliger bij de Parochie O.L.Vrouw Tenhemelopneming Klarenbeek/H.H. Franciscus en Clara parochie/R.K. geloofsgemeenschap O.L. Vrouw Tenhemelopneming Klarenbeek. Zij was actief als secretariaatsmedewerker en redacteur van de nieuwsbrief. Ook verrichtte zij uiteenlopende hand- en spandiensten.

Agnes Schiphorst-Hullegie

2016_NJR_Agnes.JPG
Agnes is ruim 40 jaar vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis. Ze was onder andere actief als helper bij de voormalige Colonne, vrijwilliger Noodhulp Evenementen, vrijwilliger Algemene Activiteiten, vrijwilliger Opvang en Verzorging, vrijwilliger Noodhulp Bevolkingszorg District Noord-Oost Gelderland en vrijwilliger Collecte Fondsenwerving. Daarnaast was zij actief als Hoofd Administratie, Algemeen Staflid Colonne en contactpersoon ziekenbezoek en Voorbereider, Intake en Administratie tijdens bloeddonoravonden.
Ook was Agnes ruim 25 jaar actief als vrijwilliger bij de Parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming Klarenbeek/H.H. Franciscus en Clara parochie/R.K. geloofsgemeenschap O.L. Vrouw Tenhemelopneming Klarenbeek. Decoranda was lid van de Avondwakeroep en de Pastoraatsgroep. Daarnaast verrichtte zij hand- en -spandiensten tijdens de eucharistievieringen en werkte zij mee bij het uitbrengen van de nieuwsbrief.

Anton Schiphorst

2016_NJR_AntonS_OK.JPG
Anton is ruim 28 jaar vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis. Hij was onder andere actief als helper bij de voormalige Colonne, Eerste hulpverlener Noodhulp Evenementen, vrijwilliger Algemene Activiteiten/Sanquin, vrijwilliger Algemene Sociale Hulp/Chauffeur, vrijwilliger Opvang en Verzorging (rampen-calamiteiten), vrijwilliger Opvang en Verzorging later Bevolkingszorg District Noord-Oost Gelderland en vrijwilliger Collecte Fondsenwerving.
Daarnaast was hij ruim 24 jaar actief als vrijwilliger bij de Parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming Klarenbeek/H.H. Franciscus en Clara parochie/R.K. geloofsgemeenschap O.L. Vrouw Tenhemelopneming Klarenbeek. Decorandus gaf catechese aan basisschoolleerlingen, was actief als koster en was lid van de klussengroep en deed als lid van de werkgroep oudijzeractie aan fondsenwerving.

Elsenoor Woutersen

2016_NJR_Elsenoor.JPG
Elsenoor is ruim 25 jaar vrijwilliger bij en bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis. Decoranda is actief als gastvrouw bij vakantieprojecten en tijdens recepties en bijeenkomsten. Ook is zij actief als coördinator van bijzondere vakantieprojecten (Lemele, Henry Dunant) en als collectecoördinator.
Daarnaast is Elsenoor actief als vrijwilliger bij de Tennisvereniging De Schaeck. Als lid van de barcommissie is decoranda verantwoordelijk voor de inkoop van goederen en is zij contactpersoon voor de schoonmaakster.


2016_NJR_Allen.JPG
Decorandi: Wils van Sterkenburg-Frunt, Anton en Agnes Schiphorst-Hullegie en Elsenoor Woutersen naast burgemeester Jos Penninx.

Foto's: Bert Visser.