Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Voorschoten Actueel Nieuws Collecte 2014
20 oktober 2014 |

Collecte 2014

​Van 17 tot 23 juni 2014 was de collecteweek van het Nederlandse Rode Kruis. In Voorschoten hebben tientallen vrijwilligers in alle wijken van het dorp meegedaan aan een huis-aan-huis collecte.
 
collectebussen.jpgDe opbrengst van de collecte was ruim € 7,300. In 2013 was dit nog € 9,100 maar doordat de avondvierdaagse in dezelfde week viel, konden veel van onze trouwe collectanten niet lopen. Daarnaast kunnen we door de vergrijzing steeds minder een beroep doen op onze vaste collectanten. Daarom konden enkele straten niet belopen worden. Om ons werk in Voorschoten goed voort te zetten, vragen wij dan ook de jongere generatie zich op te geven als collectant voor 2015 en volgende jaren. De opbrengst zal volledig besteed zal worden aan activiteiten in Voorschoten. Activiteiten gericht op het verminderen van eenzaamheid en het versterken van de zelfredzaamheid van met name ouderen en chronisch zieken. Zo zijn er in het gebouw van het Rode Kruis aan de Prof. Einsteinlaan dagelijks activiteiten op velerlei gebied, zoals schilderen, boetseren en handwerken.
 
Het Rode Kruis Voorschoten dankt alle collectanten en gulle gevers en hoopt ook in 2015 weer op hen te mogen rekenen.