Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Utrechtse Heuvelrug Nieuws Grondbeginsel: Onpartijdigheid
3 december 2013 |

Grondbeginsel: Onpartijdigheid

In de spotlight: de grondbeginselen van het Nederlandse Rode Kruis

In de vorige editie van nieuwsblad zijn we gestart met een serie artikelen rondom de grondbeginselen. Het Rode Kruis heeft van huis uit een hands-on mentaliteit: handen uit de mouwen en doen wat er gedaan moet worden, zijn belangrijke kenmerken van het Rode Kruis . Toch ontstond er behoefte aan een aantal basisuitgangspunten. Voor alle activiteiten en alle medewerkers van het Rode Kruis over de hele wereld. Dit werden de grondbeginselen: zeven fundamentele principes waaraan alle Rode Kruis activiteiten moeten voldoen en waar iedere Rode Kruis medewerker, beroepskracht en vrijwilliger, achter moet staan. In deze editie staat het grondbeginsel Onpartijdigheid in de spotlight. Een boekje open over Onpartijdigheid.

Onpartijdigheid

Mensen in de grootste nood worden door het Rode Kruis het eerst geholpen. Nationaliteit, ras, geloof, afkomst of politieke overtuiging spelen bij deze keuze geen enkele rol.

Hulp aan de meest hulpbehoevenden

Toen Fréjus, een kleine stad in Zuid-Frankrijk, werd getroffen door een verwoestende vloedgolf omdat de stuwdam brak, werden er miljoenen franken ingezameld voor de herbouw van de huizen van de slachtoffers van de ramp. De twee- tot drieduizend inwoners stonden in geen verhouding tot de miljoenen vluchtelingen in het Verre Oosten in diezelfde periode.  Toen het Rode Kruis een oproep deed om hiervoor geld te geven, bracht deze actie maar een klein bedrag op.

Het is heel menselijk om alleen mensen te helpen op basis van een persoonlijk gevoel of affiniteit:  mensen uit het eigen land, van de eigen leeftijd etc. Mensen worden van nature eerder geraakt door het lijden dat ze kunnen zien en 'aanraken' omdat dit nu eenmaal eerder een gevoel van solidariteit oproept. Er bestaat zelfs een 'wet' die zegt: de gegeven hulp is omgekeerd evenredig aan de afstand.

Eén van de dingen waar het Rode Kruis voor staat is hulp bieden aan en fondsen werven voor  mensen die ver weg wonen, de publiciteit niet halen, niemand hebben die naar hen omkijkt. Het Rode Kruis zoekt hen op, laat hen niet in de steek en zal blijven publiceren over en fondsen werven voor gebieden en mensen die de wereldpers niet halen.

Daders en slachtoffers

Het Rode Kruis discrimineert niet op grond van nationaliteit, ras, geloofsovertuiging, klasse, politieke overtuiging of enig ander criterium. Maar bovendien wordt er geen verschil gemaakt tussen (de hulp aan) gewonde slachtoffers en gewonde daders. 'Zorg voor de vijanden alsof het je vrienden zijn' zei Henry Dunant tegen de mensen die hem hielpen op het slagveld. En zo worden door het Rode Kruis in vluchtelingenkampen zowel de slachtoffers van de oorlog in het buurland geholpen als de daders die daar hun toevlucht zoeken.

Het is geen gemakkelijk grondbeginsel. Het druist in tegen onze menselijke neiging om eerst onze vrienden, de 'goeden', te helpen en pas daarna de 'vijand', áls deze al hulp krijgt. Maar vertegenwoordigers  van het Rode Kruis werken onpartijdig. Zij passen zich aan bestaande regels aan voor zover deze gelden, zonder dat er één bepaalde kant wordt gekozen en zonder eigen voorkeur en vooroordeel.  Het is een keuze die steeds weer gemaakt moet worden, een voortdurende strijd om de hulpverlening niet van persoonlijke voorkeuren te laten afhangen.

Alleen in bijzondere omstandigheden kan van dit grondbeginsel  worden afgeweken. Bijvoorbeeld wanneer er te weinig medicijnen zijn en dus slechts een aantal mensen kan worden geholpen. Dan moeten er  keuzes gemaakt worden.