Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Utrechtse Heuvelrug Dit doen we Sociale Hulp Algemene voorwaarden sociaal vervoer

Algemene voorwaarden sociaal vervoer

Algemeen

1. Het Rode Kruis handelt volgens de grondbeginselen van het Internationale Rode Kruis .
2. Het Rode Kruis helpt onvoorwaardelijk, echter voor het optimaal laten verlopen van de inzet zullen afspraken met elkaar gemaakt moeten worden.
3. De vrijwilligers van het Rode Kruis worden niet betaald voor hun inzet.

Aanvraag vervoer.

1. De aanmelding.
Wilt u gebruikmaken van onze diensten dan wordt u verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken. Bij voorkeur door de aanvraag in te dienen via Internet. Ook kunt u aanvragen per brief en zo nodig per telefoon.

2. Benodigde gegevens voor de aanvraag.
Naam van de aanvrager, adres, telefoonnummer, e-mailadres, vertrekdatum, retourdatum, ophaaladres, bestemmingsadres, telefoonnummer ophaal- en bestemmingsadres en factuuradres.
Bij onvoldoende gegevens zal contact met u worden opgenomen.

3. Aanvraagtermijn.
De aanvraag dient uiterlijk, indien mogelijk, zes weken voor de geplande datum van de gewenste inzet bij ons binnen te zijn.

4. Ons adres
Rode Kruis afdeling Utrechtse Heuvelrug.
Ter attentie van coördinator vervoer   
Dennenhorst 22A
3972 GM Driebergen-Rijsenberg
Per e-mail te bereiken via het contactformulier

5. Schriftelijke bevestiging van de aanvraag.
Wij streven ernaar u zo spoedig mogelijk een bevestiging te sturen .   

Bevoegdheden en werkzaamheden.

1. De chauffeurs van het Rode Kruis zijn allen gecertificeerd voor het sociaal medisch vervoer . Het sociaal medisch vervoer wordt verricht door twee Rode Kruisvrijwilligers waarvan één minimaal in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp (EHBO).

2. De bevoegdheid tot handelen van de Rode Kruisvrijwilligers wordt bepaald door het kader waarbinnen het Rode Kruis haar dienstverlening verstrekt en heeft betrekking op die handelingen en verrichtingen waartoe een chauffeur en een Eerste Hulp hulpverlener bevoegd is. Indien medisch handelen tijdens het vervoer noodzakelijk is of noodzakelijk zou kunnen zijn dient de aanvrager van het vervoer hier zelf zorg voor te dragen.

3. Bij handelingen die de bevoegdheid van de Rode Kruisvrijwilligers overstijgen zal onverwijld deskundige/professionele ondersteuning worden ingeschakeld.

4. Vervoer van hulpvragers naar een huisarts of ziekenhuis zal niet door het Rode Kruis worden verzorgd.

Bescherming privacy slachtoffers

1. Informatie die in vertrouwen aan een Rode Kruis vrijwilliger medegedeeld wordt, zal ook als zodanig worden behandeld en niet zonder toestemming aan derden worden doorgegeven.

2. Tijdens een inzet noteren de vrijwilligers Eerste Hulp de geboden hulp in een logboek , deze gegevens zijn alleen bestemd voor het Rode Kruis.

Aansprakelijkheid en bijzondere voorwaarden

1. Voor de Rode Kruis vrijwilligers is door het Nederlandse Rode Kruis een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
2. Het Rode Kruis kan, indien er sprake is van overmacht, niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet nakomen van gemaakte afspraken.

Klachten.

Bent u ontevreden of heeft u opmerkingen over de door het Rode Kruis geboden diensten, laat het ons weten door contact op te nemen met de coördinator vervoer ​mevrouw J. Vervat via het contactformulier.

Kosten inzet.

1. Tarieven.
Er wordt een vergoeding gevraagd voor de inzet van de vrijwilligers à € 5,50- per uur per persoon. De inzet van materieel (AED ) wordt eveneens in rekening gebracht.
De vervoerstarieven zijn: € 0,80 per kilometer gerekend vanaf het vertrek tot en met de terug komst bij het Rode Kruis gebouw te Utrechtse Heuvelrug.

2. Uw organisatie zorgt voor eten en drinken voor de vrijwilligers.
(Richtlijn: de vrijwilliger heeft recht op een drankje, lunchpakket en warme maaltijd na een inzet duur van langer dan respectievelijk 2, 3 en 7 uur. Indien hierin niet door de organisatie wordt voorzien kan de vrijwilliger de volgende bedragen in rekening brengen: koffie 5 euro, lunch 8 euro en warme maaltijd 15 euro).

3. Materiaalkosten.
Gebruikte materialen worden in rekening gebracht.

4. Betalingstermijn.
Wij verzoeken u binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur het totaalbedrag over te maken op rekening nr 152721088 ten name van het Rode Kruis afdeling Utrechtse Heuvelrug o.v.v. het factuurnummer.