Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Utrecht Wat kunt u doen Rode Kruis en KICI kleding inzameling

Rode Kruis en KICI kleding inzameling

 Rode Kruis en KICI

KICI Kledinginzameling voor het Rode Kruis

Sinds 2009 werkt het Nederlandse Rode Kruis samen met stichting KICI Kledinginzameling. Ook uw bedrijf kan een container van KICI op uw bedrijfsterrein plaatsen.

Door het inzamelen van textiel boort het Rode Kruis een nieuwe vorm van fondsenverwerving aan. Door de samenwerking is het Rode Kruis benoemd tot de hoofdbegunstigde van KICI. Dit maakt KICI kenbaar door alle textielcontainers van het Rode Kruis logo te voorzien. De opbrengst van deze textielcontainers komt ten gunste van de activiteiten van het Rode Kruis in de betreffende gemeente. De opbrengst van de container op het terrein van uw bedrijf komt dus ook ten gunste van het Rode Kruis Utrecht Midden. Met deze opbrengsten kunnen wij lokale activiteiten financieren, bijvoorbeeld in het kader van eenzaamheidsbestrijding en Eerste Hulp.

KICI kledinginzameling

Stichting KICI kledinginzameling zamelt al sinds 1975 tweedehands kleding en schoeisel in voor het goede doel. Dit via kledingbakken in veel gemeenten, huis-aan-huis inzamelrondes en inzamelacties. Textielafval krijgt op deze manier een tweede bestemming. KICI logo groot.jpg


Textiel en schoeisel dat herbruikbaar is wordt verkocht en krijgt een tweede leven in ontwikkelingslanden en Oost-Europa. De opbrengst komt in de vorm van donaties 100% ten goede aan goede doelen in binnen- en buitenland.Sinds 2009 is het Nederlandse Rode Kruis hoofdbegunstigde van KICI. Tijdens de duur van de 5-jarige samenwerking ondersteunt KICI de activiteiten van het Nederlandse Rode Kruis, met substantiële bedragen. De opbrengsten die het Rode Kruis krijgt uit deze samenwerking komen ten gunste van de Rode Kruis-afdelingen die in samenwerking met KICI kleding inzamelen.
Net als het Nederlandse Rode Kruis is KICI in het bezit van het CBF-Keur voor goede doelen. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de opbrengst van de textielinzameling goed terecht komt.

Meer informatie

Voor het plaatsen van een textielcontainer of meer informatie: neem contact op met Rode Kruis Utrecht Midden, Sandra Dhondt (sdhondt@rodekruisutrechtmidden.nl of 030 252 0134).

Stappenplan

In het onderstaande stappenplan staat beschreven hoe u ook een textielcontainer bij uw gebouw kunt krijgen.
Stap 1: Neem contact op met het Rode Kruis Utrecht Midden.
Contactgegevens vindt u hierboven.
Stap 2: Bespreken van uw situatie.
Omdat ieder gebouw er anders uit ziet is het zaak om de situatie bij uw gebouw te bespreken. Denk hierbij aan zaken als: Is de container bereikbaar voor vrachtwagens? Komt de container achter een af te sluiten hek te staan? Etc.
Stap 3: Het maken van een afspraak om de textielcontainer te laten plaatsen.
Wanneer alles in kaart is gebracht zal er met u een afspraak gemaakt worden wanneer de container bij uw bedrijf geplaatst zal worden.
Stap 4: Vanaf nu kan er textiel ingezameld worden!
Belangrijk is om in de eerste weken af en toe in de container te kijken hoe snel deze vol raakt, we willen onze vervoerders immers niet voor een lege container op pad sturen. Samen met KICI kan er overlegd worden met welke frequentie de container geledigd gaat worden.
Stap 5: Rapportages
Regelmatig ontvangt u een rapportage per e-mail waar in staat genoteerd hoeveel kilo textiel er de afgelopen periode ingezameld is.
Stap 6: Uitbetalen
Aan het einde van ieder kalenderjaar zal berekend worden hoeveel Euro uw bedrijf voor het Rode Kruis heeft verdiend het afgelopen jaar. Dit gaat gepaard met een rekensom waarbij de netto opbrengst per kilo textiel wordt gebruikt. Dit bedrag kan per jaar variëren. Voor het jaar 2012 gold een prijs van € 0,10 per kilo.