Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Utrecht Dit doen we Voorlichting Humanitair Oorlogsrecht (HOR)

Voorlichting Humanitair Oorlogsrecht (HOR)

Twee op de drie slachtoffers in oorlogen zijn BURGERS, leg dat maar eens uit....Het Rode Kruis Utrecht biedt aan: voorlichting Humanitair Oorlogsrecht! Boeiend, soms ingewikkeld, in ieder geval actueel. Denkt u maar eens aan het verdrag tegen het gebruik van clustermunitie, de rechtszaak bij het Joegoslavië tribunaal tegen Ratko Mladic en het conflict in Syrië.

Artikel delen?

​Het Humanitair Oorlogsrecht heeft tot doel bescherming te bieden aan alle mensen die niet of niet meer meevechten: burgers, maar ook gewonde en zieke soldaten en krijgsgevangenen. Ook stelt het recht beperkingen aan het gebruik van bepaalde wapens en manieren van oorlogvoering.

Henry Dunant, grondlegger van het Rode Kruis

Deze regels werden voor het eerst vastgelegd in 1864 op initiatief van Henry Dunant, tevens grondlegger van het Rode Kruis. Eén van de taken van het Rode Kruis is om wereldwijd bekendheid te geven aan het Humanitair Oorlogsrecht.
 
Door het toenemend aantal oorlogen en toenemend aantal burgerslachtoffers wordt deze taak steeds belangrijker, en tegelijk ook moeilijker.  In Nederland, waar het toch geen oorlog is, wordt men ook dagelijks via de media geconfronteerd met oorlog en geweld. Het is belangrijk om te beseffen dat er regels zijn die grenzen stellen aan dit geweld. Ze zijn gericht op het behoud van menselijkheid en menselijke waardigheid, ook in tijden van gewapende conflicten.
 

​Het Rode Kruis laat de andere kant van oorlog zien door het geven van voorlichting op scholen of aan andere organisaties.
Het doel van de voorlichting is om meer bekendheid te geven aan de betekenis van Humanitair Oorlogsrecht voor mensen in een gewapend conflict en de rol die het Internationale Rode Kruis hierbij speelt.
       
Voor meer informatie of een voorlichting aanvragen:

Mureille van der Meulen, coördinator
email: hor.utrecht@rod​ekruis.nl​