Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Urk Actueel Nieuws Vragen over salaris directeur Rode Kruis Nederland.
18 november 2012 |

Vragen over salaris directeur Rode Kruis Nederland.

Let op: Alles wat wij ophalen met onze acties, collectes etc. gaat niet naar het salaris van de directeur van het Nederlandse Rode Kruis, maar wij bepalen als afdeling Urk zelf wat wij met het opgehaalde geld doen. Wij beheren dit dus ook helemaal volledig zelf!

Heeft u vragen vanuit dit nieuwsbericht? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen, wij staan u graag te woord! ​

Er zijn veel misverstanden over het salaris van de directeur van het Nederlandse Rode Kruis, Cees Breederveld. Ook circuleren er regelmatig andere bedragen. Het bestuur en organisatie van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) lichten graag haar leden en donateurs toe waarom zij dit salaris passend en gerechtvaardigd achten. 
 
Het Nederlandse Rode Kruis is, met ruim 30.000 vrijwilligers en bijna 500 beroepskrachten een grote organisatie. Het Rode Kruis is op het gebied van noodhulp, eerste hulp en sociale hulp actief in een complexe nationale en internationale omgeving, met enige regelmaat ook in gevaarlijke gebieden. Slagvaardigheid is voor een noodhulporganisatie van groot belang. Het salaris van de directeur is afgestemd op die verantwoordelijkheid. Daarbij is een extra verzwarende omstandigheid dat de directeur van het Rode Kruis een eenhoofdige directie heeft.
 
Het Nederlandse Rode Kruis is ook onderdeel van het Internationale Rode Kruis, en vervult binnen de Rode Kruis beweging een prominente rol. Het Nederlandse Rode Kruis is geen overheidsorganisatie, of verzelfstandigde of geprivatiseerde voormalige overheidsorganisatie. Het Nederlandse Rode Kruis is een volledig particuliere organisatie, waarvan een aantal maatschappelijke activiteiten door overheden worden gesubsidieerd.

Veelgestelde vragen over het salaris van de directeur

1. Hoeveel verdiende de directeur van het Nederlandse Rode Kruis in 2011?

Het salaris bedroeg in 2011 135.000 euro, inclusief vakantiegeld. De sociale lasten en pensioenpremie bedroegen 26.000 euro en de overige vergoedingen en kosten bedroegen 11.000 euro.
 

2. Waarom verdient de directeur van het Nederlandse Rode Kruis zoveel?

Het Nederlandse Rode Kruis is een grote organisatie, met ruim 30.000 vrijwilligers en meer dan 500 beroepskrachten. Het Rode Kruis is op het gebied van noodhulp, eerste hulp en sociale hulp actief in een complexe nationale en internationale omgeving, met enige regelmaat ook in gevaarlijke gebieden. Slagvaardigheid is voor een noodhulporganisatie van groot belang. Het salaris van de directeur is afgestemd op die verantwoordelijkheid. Het Rode Kruis heeft een eenhoofdige directie.

3. Voldoet het salaris van de directeur van het Nederlandse Rode Kruis aan de Balkenende norm, de VFI norm en de DG norm?

Het salaris van de directeur voldoet aan de Balkenende-norm, de VFI-norm en de DG-norm. Al deze normen hanteren verschillende berekeningsmethoden.

  • De Balkenende-norm betreft het belastbaar inkomen inclusief de bijtelling van de auto en de pensioenlasten voor rekening van de werkgever, verminderd met de eigen (werknemers)bijdrage voor het pensioen. Dit komt voor de directeur in 2011 neer op 172.000 euro. De Balkenendenorm was voor 2010 vastgesteld op 193.000 euro (norm voor 2011 is nog niet bekend).
  • De VFI norm gaat uit van salaris, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering (die de directeur van het Rode Kruis niet krijgt). In de norm wordt onder meer rekening gehouden met de zwaarte van de functie en de complexiteit en omvang van de organisatie. Het Rode Kruis valt in de ‘zwaarste’ categorie, waarbij een maximaal bruto jaarsalaris is vastgesteld van 158.000 euro. Dit bedrag is exclusief sociale lasten, pensioenpremie en overige vergoedingen en kosten. Met een salaris van 135.000 euro blijft de directeur hier onder.
  • De DG-norm (MFS II norm) is eind 2009 geïntroduceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en eist van hulporganisaties dat de directeur niet meer verdient dan een basissalaris van een directeur-generaal op een ministerie (in 2011 circa 141.000 euro, berekend voor een 40-urige werkweek). De directeur van het Rode Kruis voldoet met een salaris van 135.000 euro ook aan deze norm.