Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Urk Actueel Nieuws Algemene ledenvergadering.
26 oktober 2012 |

Algemene ledenvergadering.


Hierbij nodigen wij alle leden van het Rode Kruis afdeling Urk uit voor de:

Algemene Ledenvergadering.
Deze zal worden gehouden op maandag 29 Oktober in het Rode Kruis gebouw, Wijk 8-2 te Urk. De aanvang is 20:00 uur.

Agenda:
  1. ​ Opening, mededelingen, vaststellen agenda.
  2. Vaststellen verslag vorige vergadering.
  3. Ingekomen stukken.
  4. Jaarplan / begroting 2013.
  5. Visie toekomst Rode Kruis Urk.
  6. Rondvraag.
  7. Sluiting.
De stukken zijn vooraf in te zien na telefonische afspraak.
Je kunt bellen met: 06-20660169

Namens het bestuur:
P.C. Hildering, voorzitter.