Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Mobile Menu
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Uithoorn Dit zijn we Frans Veen (penningmeester)

Frans Veen (penningmeester)

​​Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Frans Veen, thans 69 jaar oud.

Op verzoek van Corrie Sassen ben ik begin 2009  tot het bestuur toegetreden als penningmeester. Ik heb een financiële achtergrond en heb dan ook geen moeite met de uitoefening van mijn taak. Ik maak jaarlijks  een degelijke maar conservatieve begroting en alle uitgaven worden in en na overleg met mij gedaan.

Ik doe niet zo gauw moeilijk over uitgaven maar handhaaf wel een “streng doch rechtvaardig” beleid. De uitgaven moeten passen binnen de doelstelling van de vereniging en binnen de haalbaarheid van de beschikbare middelen.
 
Onze afdeling verkeert in de gelukkige omstandigheid dat wij jaarlijks een goede opbrengst hebben uit de collecte en dat wij dankzij een genereus legaat uit 2012 beschikken over de nodige reserves om eens wat extra’s te doen.
 
Ik maak deel uit van een enthousiast bestuur en hoop dat nog een tijdje te mogen blijven doen. Zoals uit mijn foto blijkt zie ik de toekomst dus zonnig in.