Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Twenterand Dit zijn we Activiteiten

Activiteiten

De activiteiten van het Rode Kruis wordt verdeeld onder 5 groepen.

1, Internationale Noodhulp

Het Rode kruis is over de hele wereld aktief om het bevorderen van welzijn en gezondheid en het verminderen van de gevolgen van rampen en conflicten onder de aandacht te brengen.
De doelgroep van het Rode Kruis is vooral de zwakste groepen in de samenleving, oa. de slachtoffers en vluchtelingen uit oorlogsgebieden en die een grote ramp hebben meegemaakt.
Dit wordt gedaan door mensen bewust te maken van de noodzaak om deze mensen te helpen, d.m.v voorlichting te geven op scholen of andere organisaties.
 
Afdeling Twenterand steunt een aantal specifieke projecten door een finaciële bijdragen.
Aanspreekpersoon; dhr. P. Schepers 0546-657867 E-mail

2, Sociale Hulp Nationaal

 
Het Rode Kruis is er ook voor de mensen, die door persoonlijke omstandingheden hun huis niet meer uit komen, en daardoor vereenzamen of in een sociale isolement komen.
 
Het doel is vooral deze mensen een gevoel van zekerheid, veiligheid, orde en regelmaat te bieden
 
De activiteiten zijn oa,
 
  • Huisbezoeken
  • Contactcirkels
  • Groepsgerichte activiteiten (Welfare)
Aanspreekpersoon; mevrouw A. Post 0546-561647 E-mail
  • Uitstapje
Aanspreekpersoon; mevrouw V. Pape 0546-564308 E-mail 
 
Het Rode Kruis organiseert ook bijzondere vakanties, voor mensen met medische of sociale beperkingen.
Aanspreekpersoon; mevrouw F. Hulsegge 0546-644130 E-mail

3, Noodhulp Nationaal

Het Rode Kruis helpt mensen in nood, die door een ramp, conflicten of ongevallen niet meer in staat zijn (tijdelijk) terug te keren naar hun eigen huis.
 
Op de ongevalplaats begint de hulp door assistentie aan professionele hulpverleners te verlenen met behulp van SIGMA-teams (Snelle Inzetbare Groep ter Medische Assistentie)
 
Daarna zorgen de speciaal opgeleide vrijwilligers van Opvang en Verzorging voor assistentie bij de overheid/gemeente bij het inrichten van een opvangcentrum.
Ook zorgt de Opvang en Verzorging ervoor dat de slachtoffers goed verzorgd worden op sociale, facilitaire en medische vlakken.
 
Eerste hulp, De meeste Rode Kruis vrijwilligers van Twenterand zijn in het bezit van een geldig Eerste Hulp, reanimatie en AED diploma, waardoor deze vrijwilligers ook  worden ingezet voor o.a. (grote) evenementen, sport activiteiten, feesten etc.
 
Heeft u een evenement te organiseren en zoekt u een gecertificeerde instantie die voor u de EHBO moet verzorgen? Neem dan contact met ons op!
(Natuurlijk mag u zelf ook vrijwilliger bij ons worden en de opleiding gaan volgen).
 Aanspreekpersoon; mevrouw A. Kampherbeek 0546-672585 E-mail

4, Fondsenwerving en Communicatie

Het Rode Kruis voert campagne ten behoeve van een sterke positionering in de gemeente.
Daarbij komen de nationale en sociale activiteiten van onze hulpvragers in de schijnwerpers, zodat het aanspreekbaar wordt voor werving van donateurs en geldgevers, om deze activiteiten financieël te kunnen blijven ondersteunen.
Fondsenwerving kan door;
  • Subsidies
  • Particuliere en zakelijke donaties
  • Collecteactiviteiten binnen de afdeling
 Aanspreekpersoon; mevrouw I. Stegehuis 06-14953015 E-mail

5, Vrijwilligersmanagement en opleidingen

Het Rode Kruis in Twenterand werkt aan een sterke positionering en een eigentijdse imago, zodat het aanspreekbaar wordt voor alle mensen in de samenleving.
Een belangrijke taak is het werven van nieuwe vrijwilligers.
 
Het Rode Kruis wil een afspiegeling zijn van de samenleving en daarom zoeken we vrijwilligers onder een brede groep; gepensioneerden, jongeren, allochtonen, werkenden, langdurig werklozen.
Vrijwilligerswerk moet zinvol en interessant zijn. Maar wat zinvol en interessant is verschilt van persoon tot persoon, daarom heeft het Rode Kruis verschillende fucties te bieden en probeert deze ook flexibel in te vullen, maar ook een prettige sfeer vinden we erg belangrijk.
 
Voor het uitvoeren van een aantal taken binnen het Nederlandse Rode Kruis is het volgen van een gecertificeerde cursussen verplicht.
Zoals de cursus Eerste Hulp en de cursus Hulpverlenen bij ongevallen en calamiteiten.
 
Het Nederlandse Rode Kruis heeft een eigen Rode Kruis academie, die de mogelijkheid biedt tot het volgen van diverse cursussen om bepaalde hulpverleningsactiviteiten deskundig uit te voeren.
Aanspreekpersoon; mevrouw R. Libbers 0546-644524 E-mail