Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Twenterand Dit zijn we Een nieuwe start

Een nieuwe start

Een nieuwe start, een mijlpaal en een frisse wind.

Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Twenterand is sinds begin 2010 in het bezit van een nieuw bestuur. Al een geruime tijd was de afdeling op zoek naar verjonging, nieuwe ideeën en een frisse wind die de vereniging een nieuw leven inblaast.
 
Op dinsdag 9 Maart 2010 tijdens een ingelaste zeer constructieve ledenvergadering diende zich spontaan een nieuw bestuur aan.
Al een aantal personen waren gepolst of zij mogelijk een bestuursfunctie wilden gaan bekleden, maar meestal komt daar niet direct een spontaan antwoord op. Mensen willen hier graag eerst even goed over nadenken en het even laten bezinnen. Echter toen men tijdens de vergadering aankwam bij het agendapunt van aftredende en niet herkiesbare leden was er te zien dat mensen elkaar al over en weer aankeken, alsof er werd gedacht; "als jij het doet, doe ik het ook". Een spannend moment. Zal het dan nu gebeuren? Als eerste mochten wij een nieuwe secretaris benoemen, namelijk Rely Pas. Zij is de zus van een al jaren trouw lid die overigens is benoemd tot vrijwilligster van het jaar, Vroukje Pape. Rely was al eerder gevraagd, maar was nog niet helemaal over de streep. Toch heeft zij laten weten dat als er een nieuw bestuur zou komen zij hier ook haar bijdrage aan wilde leveren. We hoefden niet lang na te denken, en alle aanwezige leden stemden unaniem in met het toetreden van Rely in het bestuur.
 
Het eerste schaap was over de dam, wat ook anderen deed beseffen (waaronder ikzelf) dat we ons nu niet meer terug konden trekken, maar er samen voor moeten gaan. Bij de vraag naar een nieuwe penningmeester kwam geheel onverwacht een reactie van Ronald Smit. "Tjahaa…..ik heb wel een commerciële opleiding gehad met een eigen bedrijf en kan dus met cijfers omgaan" (wat echter niet geheel onbelangrijk is bij het vervullen van deze verantwoordelijke en tijdrovende taak). Ik zag onmiddellijk de ogen van onze ex-penningmeester verbaasd opkijken, alsof er een grote last van zijn schouders viel. Mannes Poel, iemand met een zeer groot verantwoordelijk gevoel die bang was dat hij noodgedwongen nog een tijd zitting moest nemen om de vereniging niet op een koude manier te laten vallen was zeer content met dit aanbod. Hij gaf aan het volste vertrouwen in dit nieuwe lid te hebben en blij te zijn een nieuwe penningmeester in te mogen werken en over te dragen aan Het Nederlandse Rode Kruis Twenterand.
Juist voor hem was dit samen met Hilda Bosveld (ex-secretaris) een mooi moment. Zij zijn 2 mensen die het dit jaar niet makkelijk hebben gehad tijdens vergaderingen waarop de voorgaande voorzitter te kennen gaf per direct te willen stoppen met zijn functie i.v.m. tijdgebrek. Alsof ze er plotseling alleen voor kwamen te staan terwijl ze zelf al een geruime tijd opzoek waren naar nieuwe aanwas. Het moet erg moeilijk zijn geweest voor deze 2 trouwe bestuursleden die al jaar en dag deel uitmaakten van het vorige bestuur. Des te mooier nu te zien dat deze twee hun werk op een mooie manier kunnen afsluiten.
 
Toch was er nog geen voltallig bestuur, maar dat duurde niet lang. Anneke Post zal ook deel uitmaken van ons bestuur en de nieuwe taakveld 2 coördinatrice worden. Anita Kampherbeek die al geruime tijd bezig is met fondsen werving is deze avond ook benoemd tot bestuurslid en taakveld 4 coördinatrice. Ria Libbers zal mede haar verantwoording nemen voor ons bestuur en daarbij taakveld 5.
 
De groep is erg content met deze nieuwe bestuursleden, maar er bleef een functie onvervuld. Als we goed kijken blijven de taakvelden 1 en 3 over met daarbij de vacature voorzitter. Toen Mannes dit onderwerp aansneed gaf hij aan samen met Hilda hiervoor een geschikte persoon te weten. Daarbij zag ik dat alle blikken mij aankeken. Mannes lichte zijn keuze toe, en ik had al snel het gevoel nu niet achter te kunnen blijven. Er werd besloten dat ik de tijdelijke nieuwe voorzitter moest worden tot er zich een andere geschikte kandidaat aan zou bieden. Dit tijdelijk omdat ik bij meerdere verenigingen ben betrokken en niet veel tijd over houdt. Daarbij gaven een aantal mensen aan dat het waarschijnlijk heeeeeeel lang zou gaan duren voordat er een andere voorzitter benoemd zal worden…..en bedankt. Toch ben ik iemand die als hij zegt zich ergens voor in te willen zetten dit ook voor 100% doet, al is dat niet altijd makkelijk met zo weinig tijd. Het bestuur gaf aan hier begrip voor te hebben en mij zeker te gaan ondersteunen. En zo hoort het, besturen doe je samen. Taakveld 3 zal ik daarom samen met Vroukje Pape gaan doen, zodat ook dit taakveld is vervult.
 
Dat doet me direct denken aan de spreuk die bij mijn vader op kantoor hangt: "Kwaliteit maakt men samen", en dat is precies wat ik als nieuwe voorzitter van plan ben.
 
Er zullen veel dingen gaan veranderen, met name door het landelijk beleid samen één. Toch zullen we er met ons nieuwe bestuur voor proberen te zorgen dat het NRK Twenterand weer op de kaart komt te staan als een begrip binnen onze gemeenschap. We hebben nog veel doelen te behalen zoals verjongende ledenuitbreiding, op een georganiseerde manier de gemeenschap dienen, maar ook onze grootste wens eigen huisvesting. Alleen dan kun je ook écht een eigen identiteit ontwikkelen, en daar zullen we onze schreeuwende best voor gaan doen.
 
Voorzitter,
Peter Schepers