Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Twenterand Dit doen we Eerste hulp Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden EHBO bij evenementen NRK Twenterand 
 
Art 1.
Het Nederlandse Rode Kruis Twenterand, hierna te noemen NRK Twenterand, biedt aan een organisatie hulp van ‘goede’ kwaliteit. Dit houdt in dat het NRK Twenterand vrijwilligers inzet die voldoen aan de eisen geformuleerd door het landelijk bureau NRK.
Dit betekent dat er altijd  hulpverleners worden ingezet met minimaal een geldig eenheidsdiploma EHBO (Oranje Kruis) en een reanimatiediploma. De hulpverleners van het NRK Twenterand zijn veelal extra geschoold.
 
Art 2.
Het NRK Twenterand maakt met een organisatie vooraf afspraken over de kosten voor een hulpverlening op basis van de tarieven EHBO bij evenementen.
 
Art 3.
De kosten die het NRK Twenterand berekend aan een organisatie zijn relatief laag. Het NRK Twenterand berekend deze kosten alleen om kostendekkend te kunnen functioneren.
 
Art 4.
Het NRK Twenterand maakt onderscheid in tarief tussen commerciële organisatie en niet commerciële organisaties.
 
Art 5.
Aanvragen voor 1e hulp bij evenementen dienen minimaal 6 weken voor aanvang te worden ingestuurd, middels een volledig ingevuld en ondertekend ‘aanvraagformulier 1e hulp bij evenementen’. Deze geldt tevens als hulpverleningsovereenkomst en als bevestiging van gemaakte afspraken. Eventuele verdere of afwijkende afspraken worden op een aparte bijlage vermeld.
 
Art 6.
Wanneer in een uiterst geval het NRK Twenterand om een of andere reden niet kan voldoen aan een verzoek om 1e hulp bij evenementen, wordt de organisatie hiervan (uiterlijk 3 weken) van tevoren, schriftelijk, in kennis gesteld.
 
Art 7.
Het NRK Twenterand heeft naast de 1e hulpverlening  bij evenementen, nog vele andere taken o.a. participeren in de geneeskundige combinatie en het vormen van opvang en verzorgingsteams in geval van calamiteiten. Het NRK Twenterand houdt zich dan ook te allen tijde het recht voor om de 1e hulpverlening bij evenementen onmiddellijk te staken, indien dit noodzakelijk wordt geacht inzake de uitoefening van een der bovengenoemde taken.