Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Twenterand 6 maart Algemene ledenvergadering

6 maart Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij de leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de afd. Twenterand van het Ned. Rode Kruis, die zal worden gehouden op 6 maart 2012 in het Geref.kerkelijk centrum ‘Irene’, Julianastraat 27 te Vroomshoop.
Aanvang 20.00 uur.
 
Agenda:
1.  Opening en mededelingen
2.  Vaststellen van de notulen van de algemene vergadering van 
      22 maart 2011
3.  Beleidsplan voor de komende jaren

 

 
De op deze vergadering betrekking hebbende stukken, liggen vijf dagen voor de vergadering tot en met de dag van de vergadering voor leden ter inzage op het adres: de Wulp 69 te Vriezenveen.
 
Het bestuur
P. Schepers, voorzitter
R. Pas –de Jong, secretaris