Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Twente Dit zijn we Ledenraad

Ledenraad

​Aan de leden van het district Twente

Geachte leden,

Zoals u weet is per 1 januari 2014 de organisatiestructuur van het Nederlandse Rode Kruis gewijzigd. De districtsraden zijn afgeschaft en de Ledenraad is teruggebracht van ongeveer 100 leden naar 35 leden.

Van de 35 zetels zijn 25 zetels bestemd voor de afgevaardigden van de 25 districten, één zetel per district. De overige 10 zetels zijn verdeeld in 1 zetel voor de Cariben en 9 zogenaamde kwaliteitszetels: 2 zetels Nationale Hulp, 2 zetels Internationale Hulp, 2 zetels Financiën, 2 zetels Fondsenwerving en 1 zetel diversiteit.

Voor het district Twente is ondergetekende benoemd.

Wat betreft mijn ervaring bij het Rode Kruis: in maart 2007 ben ik benoemd tot vicevoorzitter in het bestuur van de afdeling Hof van Twente, zodat ik mij zo snel mogelijk kon inwerken om het voorzitterschap te kunnen overnemen van de toenmalige voorzitter. Per 1 januari 2008 ben ik voorzitter geworden en ik heb deze functie met veel plezier vervuld tot maart 2013. Op 1 januari 2010 werd de organisatiestructuur Samen 1 van kracht waarbij in elk district een districtsraad werkzaam werd, bestaande uit afgevaardigden van de afdelingen in het district. Hierin heb ik zitting genomen en vanuit de districtsraad ben ik samen met 3 andere afgevaardigden vervolgens benoemd tot afgevaardigde van ons district in de landelijke Ledenraad voor de periode 1-1-2010 t/m 31-12-2013.

Als afgevaardigde van het district Twente vertegenwoordig ik in de Ledenraad ons district en dat betekent alle afdelingen binnen ons district. Met het districtsbestuur zal nog afstemming plaatsvinden hoe ik zo goed mogelijk op de hoogte kan zijn en/of worden gebracht van alles wat speelt in het district, dus in alle afdelingen, zodat ik ons district optimaal kan vertegenwoordigen. Mocht er iets zijn in uw afdeling waarvan u vindt dat uw districtsafgevaardigde op de hoogte moet zijn, dan kunt u dit altijd via het districtsbestuur aan mij doorgeven of rechtstreeks contact met mij opnemen via de e-mail: m.langeler@kpnmail.nl.

Ik hoop op een vruchtbare samenwerking zodat ik u allen zo goed mogelijk kan vertegenwoordigen in de Ledenraad.

Margaret Langeler-Salomons
Luykenstraat 3 7471 XW Goor
tel.: 0547-260360
E-mail: m.langeler@kpnmail.nl