Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Twente Dit doen we Internationale activiteiten Water- en sanitatieproject van PMI op Papua

Water- en sanitatieproject van PMI op Papua

De afdelingen in Twente willen dit project graag ondersteunen. ​

Water- en sanitatieproject van PMI op Papua

Het district Keerom met de dorpen Yetti, Suskun en Wonorejo zijn geselecteerd voor het nieuw te starten water en sanitatieproject. Deze zijn gelegen in de provincie Papua Timor. Gesprekken hierover zijn gevoerd met district overheidsbetrokkenen, provinciaal AMPL (watsan) kantoor, UNICEF en het lokale Rode Kruis in de provincie Papua Timor.
 
Het district is een grensdistrict met het andere gedeelte van Papua Nieuw Guinea dat zelfstandig is. Er blijkt een grote migratie gaande te zijn van Keerom naar de andere kant van de grens. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat de leefomstandigheden op het andere gedeelte van het eiland veel beter zijn dan aan de Indonesische kant.
 
Door het gebied nu verder te ontwikkelen wil men de leefomstandigheden aan de Indonesische kant verbeteren. Dat betekent o.a. een verbeterde infrastructuur en gezondheidsvoorzieningen. Met name het Indonesische Rode Kruis (PMI) zal zich richten op de water- en sanitatieprojecten. Praktisch gezien: het aanleggen van latrines, waterpompen en regenwaterbassins. Maar niet alleen het aanleggen van deze (technische) systemen is belangrijk. Ook het aanleren van een betere hygiëne, eerste hulp, het herkennen van ziektebeelden e.d. is van belang en worden tegelijkertijd uitgevoerd.  
Pomp in Papua.bmp
Een aantal Rode Kruis vrijwilligers heeft de huishoudens geïnterviewd in de betrokken dorpen. Dit in nauw overleg met het dorpshoofd. Uit dit onderzoek werd snel duidelijk dat malaria en diarree de belangrijkste ziektes zijn in de dorpen. Schoon drinkwater is dus van essentieel belang, immers de kindersterfte is hoog, ten gevolge van diarree, wat veroorzaakt wordt door vervuild drinkwater. Zelfs dit water is niet continue beschikbaar, ieder seizoen veranderen de omstandigheden, zo ook de loop van de rivier, de waterbronnen en regenwaterbassins. In de dorpen Yetti en Suskun wonen uitsluitend Papua’s. In Wonorejo is de bevolking wat gemengder van samenstelling. In totaal wonen er tussen de 3.000 en 4.000 mensen in de dorpen.
 
Het Rode Kruis in de provincie Papua Timor heeft 5 mensen in dienst, waarvan 4 fulltime en 1 parttime, werkend voor verschillende projecten. Zo heeft het ICRC (Internationale Rode Kruis) een aantal activiteiten waar deze staf intensief bij betrokken is, zoals oogoperaties en het verstekken van brillen. Opgemerkt moet worden dat het lokale Rode Kruis op Papua zich langzaam aan het ontwikkelen is en nog niet veel ervaring heeft met planning, implementatie en rapporteren. Er zijn 20 vrijwilligers actief waarvan 4 zich vooral richten op water- en sanitatieprojecten.
Het Rode Kruis district Keerom heeft nog beperkte faciliteiten en geen betaalde staf, het bestuur is samen met enkele vrijwilligers verantwoordelijk voor alle activiteiten. Dat betekent dat het watsanproject intensief begeleid zal worden vanuit het provinciale Rode Kruis. Lokaal in de betrokken dorpen zullen vrijwilligers opgeleid worden als 'village volunteers', die de gezinnen in de dorpen zullen begeleiden.  Er wordt een lokale projectmedewerker aangesteld die verantwoordelijk is voor de dagelijkse projectplanning, uitvoering en rapportages.
Wateropslag in Papua.bmp
Gebaseerd op het eerste onderzoek is duidelijk dat malaria en diarree belangrijke onderwerpen zijn in de geselecteerde dorpen. Het project zal zich dus focussen op gezondheid en hygiëne bewustzijn en het herkennen van ziektebeelden. Problemen die een rol spelen bij de uitvoering zijn de grote afstand met het hoofdkantoor in Jakarta en de beperkte capaciteit van het lokale Rode Kruis.
Belangrijk om te vermelden is dat het project gezamenlijk met de Nederlandse Ambassade in Jakarta is opgepakt en wordt uitgevoerd. De Nederlandse ambassade bekostigd zelfs 80% van de projectkosten. Aan Nederlandse Rode Kruis-afdelingen en -districten wordt gevraagd om de overige 20% van de begroting te financieren.
 
De Nederlandse ambassade is bij uitstek geïnteresseerd in de ontwikkeling van Papua en is daar graag direct bij betrokken. Dit komt de uitvoering, maar ook de monitoring en zichtbaarheid van het project ten goede. De PMI is voor de Nederlandse Ambassade de enige partner bij dit project, dat door de PMI wordt uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse Rode Kruis delegatie in Jakarta en overige Nederlandse Rode Kruiscollega’s.