Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Twente Dit doen we Internationale activiteiten Tracingteam District Twente

Tracingteam District Twente

Eén van de kerntaken van het Rode Kruis is 'Restoring Family Links’: het herstellen van familiecontacten, die als gevolg van oorlogsomstandigheden of natuurrampen verloren zijn gegaan. Gespecialiseerde vrijwilligers leveren in zogenaamde tracingteams hun bijdrage aan dit opsporingswerk. In Twente werkt het tracingteam vanuit het kantoor van de Rode Kruis afdeling Almelo, Hofkampstraat 102. 

Aanvraag behandelen

Bij het behandelen van een aanvraag zijn altijd twee vrijwilligers betrokken, vanwege de complexiteit van een aanvraag. Emotionele problemen, cultuurverschillen en taalbarrières kunnen de gesprekken bemoeilijken. Vaak wordt een (telefonische) tolkendienst ingeschakeld. De vrijwilligers moeten scherp letten op wat er gezegd en bedoeld wordt en of het allemaal goed overkomt. De behandeling van een aanvraag omvat twee delen. In het eerste gesprek komen de (on)mogelijkheden van het Rode Kruis aan de orde en wordt aangegeven welke informatie er nodig is om een zoekactie te starten. In het tweede gesprek worden de benodigde gegevens genoteerd (in het Engels), waar nodig voorzien van toelichtingen, ondertekend door de aanvrager en verzonden naar de afdeling Opsporing en Ondersteuning van het Nederlandse Rode Kruis. Van hieruit gaat, na een eerste screening, de aanvraag naar het Internationale Rode Kruis in Genève en vervolgens naar het land, waar de gezochte personen vermoedelijk verblijven.
Daar nemen medewerkers van Rode Kruis/Rode Halve Maan de taken over. 

Privacy

Privacybescherming en aandacht voor de veiligheid van zoekers en gezochten maken een zeer zorgvuldige werkwijze noodzakelijk. Snelle succesjes zijn niet te verwachten. Maar ook op een zeldzame goede afloop kan het team lang teren. Belangstellenden kunnen via tracingtwente@redcross.nl alle gewenste informatie verkrijgen.